Přístavba pro skener PET/CT bude hotova na podzim…

Pardubický kraj – Pardubická nemocnice se dočká nového přístroje. Jedná se o hybridní skener pro výpočetní tomografii (CT) a pozitronovou emisní tomografii (PET).  Jeho pořízení je v souladu s koncepcí Center vysoce specializované onkologické péče v České republice. Dělníci již začali pracovat na přístavbě nové budovy, kde bude zařízení umístěno.

„Jedná se o objekt, který navazuje na stávající radiodiagnostické oddělení. Kromě samotného pracoviště  PET/CT vzniknou prostory pro příjem a zpracování radiofarmak, aplikační místnost, sklad nebo sociální zázemí pro pacienty a personál,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Stavba byla zahájena v polovině března a v současné chvíli se pracuje na základech. Předpokládaný konec je v září. Celkové náklady jsou 46,7 milionů korun včetně daně,“ řekl Ladislav Valtr.

Komisí Ministerstva zdravotnictví ČR bylo v roce 2016 vydáno doporučující stanovisko k pořízení hybridního skeneru PET/CT pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s., pracoviště Pardubice, které je v souladu s koncepcí Center vysoce specializované onkologické péče v ČR. Dodavatel je v současné chvíli připraven na výzvu přístroj dodat.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •