Příprava pardubických Zásad pro spolupráci s investory jde do finále…

Pardubice – Podpora kvalitní výstavby ve městě, sjednocený postup uvnitř úřadu, spolupráce na řešení veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti či zrychlení přípravy projektu a jeho realizace. To vše by měly přinést nové Zásady statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, o kterých budou tento měsíc jednat pardubičtí zastupitelé.

Kromě zmíněných přínosů Zásady poskytnou také základní rámec, který se stane východiskem pro jednání o umístění investičních záměrů a který umožní nastavit transparentní a nikoho nediskriminující podmínky. „Zásady budou fungovat jako koncepční nástroj, který radnici pomůže zlepšit komunikaci s developery plánujícími výstavbu na území města. Mělo by také docházet ke koordinaci postupu přípravy investičních záměrů mezi městem a konkrétními investory, a to v souladu s plánovaným rozvojem města i městských obvodů a s ohledem na nutnost zajištění nové infrastruktury či úpravy té stávající,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za rozvoj a strategii města Jan Nadrchal.

Další výraznou přidanou hodnotou Zásad je podle něho také zrychlení procesu realizace investičních záměrů, protože město a dotčené strany budou u projektů přítomné už ve fázi jeho příprav. „Díky tomu tak bude možné vyřešit potenciální nejasnosti již během plánování projektu, čímž se předejde případným problémům, na které bychom jinak mohli narazit až v průběhu stavby či po dokončení projektu, zejména co se připojování na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu týče,“ dodává Nadrchal. Požadavky města přitom budou vždy primárně vyplývat z platného Územního plánu Pardubice a upravovat budou jen ty podmínky vyplývající ze samostatné působnosti města a městských obvodů. Nebudou tak zasahovat do rozhodování ve správním řízení či jiném podobném procesu. 

Výsledkem spolupráce města s investory také bude řešení občanské vybavenosti, veřejných služeb a veřejné infrastruktury. „V Pardubicích chceme kvalitní řešení lokalit při přípravě větších investorských záměrů. Naším cílem je chránit prostřednictvím Zásad zájem veřejnosti, zajistit lidem potřebnou infrastrukturu v případě větších staveb, aby nedocházelo ke komplikacím v podobě nedostatečné kapacity škol a školek či nadměrnému dopravnímu zatížení. Občanská vybavenost i potřebná infrastruktura přitom bude sloužit stávajícím i novým obyvatelům města i uživatelům těchto záměrů,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za oblast školství a sociální politiku Jakub Rychtecký. 

Součástí Zásad bude i obecný vzor smluv a nastavení spravedlivé finanční či nepeněžní spoluúčasti investorů na zvýšených nákladech, které by město muselo vynaložit právě na rozvoj veřejné infrastruktury. „Tento systémový přístup v komunikaci s developery městu v případě uzavření smlouvy zajistí právní vymahatelnost příslibů jednotlivých developerů. Závazky z uzavření smlouvy však vyplynou také městu, které bude investorům poskytovat součinnost zejména v předprojektové přípravě. Zásady nastavují jasná, transparentní a jednotná pravidla pro všechny investory a zrychlí projednání jejich záměrů v úřadu se samosprávou, v tom vnímám hlavní přínos pro investory,“ informuje náměstek Rychtecký.

Zásady spolupráce obcí a investorů již fungují v několika českých městech včetně Mnichova Hradiště, Tábora, Českého Brodu či některých městských částech Prahy a schváleny byly také v Jihlavě a Brně. Na tvorbě těch pardubických se podílel projektový tým složený ze zástupců dotčených odborů Magistrátu města Pardubic, starostů či zástupců městských obvodů, zástupců komisí a zastupitelských klubů a právní kanceláře Frank Bold Advokáti. Podobu zásad, které se nebudou týkat individuální výstavby, tedy například rodinných domů, tato pracovní skupina konzultovala také s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje, Asociací developerů a se zástupci významných investorů v území. „Za investora, který již několik let v Pardubicích působí, vnímáme Zásady jako krok správným směrem, protože sjednotí přístup ke všem investorům a každý z budoucích investorů bude informován o podmínkách dopředu,“ uvedla architektka Monika Langrová ze společnosti STAKO.

O finální podobě Zásad bude rozhodovat Zastupitelstvo města Pardubic na svém lednovém jednaní s tím, že radnice počítá s jejich případnou aktualizací, která by mohla vyplynout z praxe v následujících měsících. I tyto úpravy by pak finálně schvalovalo Zastupitelstvo města Pardubic.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

 
 
 • Pardubicko dokončilo svoji strategii pro cestovní ruch…
 • Pardubice – Rok práce na strategickém dokumentu týkajícím se cestovního ruchu mají za sebou jeho aktéři v krajském městě i v oblasti

   
   
 • Primátor Charvát: Nekoupit spalovnu v Rybitví se ukázalo jako promarněná příležitost…
 • Pardubice – Město Pardubice ve čtvrtek 13. ledna podalo na Ministerstvo životního prostředí nesouhlasné vyjádření k obnovenému záměru Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna

   
   
 • Manželka ho nepřijala, záchytka ano…
 • Pardubice – Předem varujeme, že lihovina, na jejíž etiketě je azbuka, bývá určena jen zkušeným pijákům. Ti méně zdatní okusí

   
   
 • Pro Bylany je prioritou přestavba obecního úřadu a přístavba požární zbrojnice…
 • Chrudimsko – Hejtman Martin Netolický navštívil ve čtvrtek odpoledne obec Bylany nedaleko Chrudimi. Se starostou Tomášem Hrubým hovořil především o

   
   
 • GRAND Festival smíchu předznamená Kuličkiáda smíchu…
 • Pardubice – Tradičním předskokanem GRAND Festivalu smíchu, jehož 22. ročník bude Východočeské divadlo Pardubice hostit od 24. do 31. ledna,