Předzahrádky v Pardubicích zdarma!

Pardubice – V rámci opatření ke zmírnění dopadů epidemie na provozovatele stravovacích zařízení sloužících pro veřejnost na území města Pardubice se starostové Městských obvodů Pardubice I – VIII shodli na návrhu prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Těmto subjektům za účelem provozu realizovaného mimo provozovnu na veřejném prostranství za podmínek stanovených právními předpisy (např. formou prodeje prostřednictvím výdejového okénka, prodeje s sebou bez vstupu do provozovny, resp. ve venkovním prostoru v rámci letních zahrádek), jenž je zaveden Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Pardubic č.9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění, a to v období od 14. 3. 2020, kdy byla Usnesením vlády ČR č. 211 zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb až do doby trvání platnosti navazujících rozhodnutí vlády ČR, resp. Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterými se (s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost) zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb, a to do 31. 10. 2020.

"Jsem velice rád, že se nám spolu s kolegy a kolegyní podařilo dospět ke shodě a dobrou věc prosadit." řekl iniciátor návrhu prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství, starosta Jiří Rejda z MO Pardubice V.

Autor: Jiří Rejda
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ