Předvánoční období nahrává kapsářům…

KRAJ – Vzhledem k tomu, že se blíží předvánoční období, policie by ráda upozornila všechny občany před kapesními zloději. V předvánočním období se lidé soustředí více na výběr a nákup vánočních dárků a zapomínají si hlídat své osobní věci. Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí. Mějte své věci neustále pod kontrolou.

Jak kapsáři postupují?

 • Vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí (nákupní centra a přilehlá parkoviště, hromadné dopravní prostředky, čekárny, nádraží, sportovní a kulturní akce, turisticky atraktivní místa, plavecké bazény apod.),
 • využívají své příležitosti při nepozornosti lidí a jejich neopatrného zacházení se svými osobními věcmi,
 • kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okradený o chybějících věcech dozví často až později a mnohdy i na jiném místě (zkušený zloděj dokáže vytipovanou věc ukrást do dvou sekund),
 • mají krádež předem pečlivě nacvičenou a často pracují ve skupinách,
 • mnohdy maskují svou rychlou ruku přehozenou bundou,
 • svojí oběť si typují; krádeží chtějí získat co největší prospěch, ale snaží se snížit riziko svého dopadení na minimum.

Dávejte si pozor na kapsáře a mějte své věci neustále pod kontrolou! Vyhnete se tak nepříjemným zjištěním, stresům a zbytečnému vyřizování spojeného s odcizením dokladů, platebních karet, mobilních telefonů apod.

Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětmi kapesních zlodějů? Je třeba dodržovat následující rady:

 • Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí, snažte se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí.
 • Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí. Vhodně zvolte zavazadlo s několika způsoby uzavření. Svá zavazadla opakovaně pohledem kontrolujte.
 • Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte.
 • Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zadrhovadla. Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou.
 • Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte navrchu tašek či kabelek.
 • Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot.
 • Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodě.
 • Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební karty.
 • Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN.
 • Při placení v obchodech nebo vybírání peněz z bankomatů je vhodné si všímat svého, okolí, zejména pak zda tuto činnost někdo nepozoruje.
 • Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při sobě.
 • Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru.
 • Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla stále na očích.
 • Odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla, např. ve vlaku, restauracích, nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti. Snažte se mít své oblečení a zavazadla pod kontrolou.
 • V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste ruku položenou na zavazadle.
 • Neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě vzdalujete. V případě vzdálení vozidlo uzamkněte.

Není výjimkou, že si občané při vkládání nákupu do zavazadlového prostoru svoji kabelku odloží na přední sedačku v autě, poté se plně věnují pouze zakoupenému zboží a vytvoří tak kapsářům ideální podmínky.

Na závěr jednoduché shrnutí. Své věci mějte stále u sebe a pod dohledem a vlivem předvánočních shonů nezapomínejte myslet nejen na nákup vánočních dárků, ale i na své osobní věci. Ať vám nepříjemná zkušenost s kapesními zloději nenaruší krásu předvánočního období.

Autor: mjr. Ing. Markéta Janovská / tisková mluvčí policie Pardubického kraje
Foto: ilustrační redakce 
Zdroj: Policie ČR