Před startem semestru se na Univerzitě Pardubice připravují prváci…

Pardubice – Přípravné kurzy, které mají pomoci novým vysokoškolákům, nabídla také letos Univerzita Pardubice. Některé kurzy připravilo univerzitní Kariérní centrum, jiné organizují pro své studenty-nováčky jednotlivé fakulty. Zájemci si mohou zopakovat například matematiku, bez níž se v technicky orientovaných oborech neobejdou.

Chtěli jsme i letos před startem nového letos jubilejního akademického roku, novým studentům nabídnout možnost seznámit se s univerzitou, jejími fakultami a zázemím. Jsme rádi, že přijatí studenti tuto pomoc oceňují,“ říká prorektorka pro vzdělávání a kvalitu UPa prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Zítra se v kampusu už podruhé potkají studenti prvního ročníku Fakulty ekonomicko-správní, kteří mají zájem zopakovat si učivo středoškolské matematiky. Ta je totiž nutnou podmínkou pro jejich další studium. V pondělí se k nim přidají také studenti Dopravní fakulty Jana Pernera, pro které odstartuje týdenní kurz matematiky a fyziky. V něm se mimo jiné naučí, jak hospodařit s časem a jak se efektivně učit a vyzkouší si také univerzitní sportoviště.

Tento týden už usedli do lavic například studenti Fakulty chemicko-technologické a studenti Fakulty zdravotnických studií. Seznamují se s prostředím univerzity, se svými budoucími pedagogy a spolužáky. Přípravné vstupní a orientační semináře pro ně připravilo Kariérní centrum. Kromě prohlídky areálu kampusu, laboratoří či knihovny získají studenti rady ohledně time managementu, prezentačních a komunikačních dovedností, a také tipy, jak a kde trávit v jejich univerzitním městě – v Pardubicích, volný čas.

Autor: Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice

  •  
  •