Práce na zdravotnické škole neskončí ani s nástupem žáků do tříd…

Svitavy – Na Střední zdravotnické škole ve Svitavách je rušno. Stejně jako na mnoha dalších školách se staví. Pardubický kraj investuje do přístavby sociálního zařízení a odvlhčení budovy více jak 18 milionů korun.

„Staré přízemní sociální zázemí nahradí třípodlažní budova. Souběžně dělníci pracují na odvlhčení suterénu a přízemí hlavní budovy školy. Jedná se o investici ve výši 18,8 milionů korun,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.

V nové budově přibude škole učebna, která bude ve třetím podlaží. Přístavba bude propojena s hlavní budovou, která byla postavena na konci 19. století pro potřeby tkalcovské školy.

„Důvodem přestavby je nedostačující kapacita sociálního zařízení. To také nevyhovovalo hygienickým požadavkům. Změnila se nám také skladba žáků. Už nejsme čistě dívčí školou. Nejvíce chlapců je na oboru masérství, ale jsou i na oboru praktická sestra,“ sdělil ředitel zdravotnické školy Radim Dřímal.

Práce na zdravotnické škole neskončí ani s nástupem žáků do tříd
« 1 z 7 »

Po dobu stavebních prací, čekají školu drobná omezení. Výuka však bude zajištěna v běžném rozsahu a stejně tak i chod jídelny. Ta slouží pro potřeby nejen zdravotnické školy, ale také gymnázia a středního odborného učiliště strojírenského.

Na Střední zdravotnickou školu Svitavy v září nastoupí 72 nových žáků. Oproti loňskému roku je to nárůst o 10 budoucích zdravotníků.  Celkem studuje na škole 250 žáků.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •