Požár střechy fary v Pusté Rybné…

Svitavsko – V Pusté Rybné likvidovalo devět jednotek hasičů požár střechy fary. Jedná se o částečně dřevěnou budovu.

K likvidaci požáru hasiči používají výškovou techniku. Plameny zasáhly střechu i půdní prostory a mezistropí. Uvnitř objektu se v době požáru nikdo nenacházel. Na místo operační důstojník vyslal další techniku k likvidaci požáru, a to speciální hasicí automobil se zařízením Cobra k uhašení všech skrytých ohnisek v mezistropí. Postupně byla dohašována všechna skrytá ohniska.

Požár se podařilo dostat pod kontrolu v 9.46 hodin, a ještě nebyl zcela zlikvidován. Na místě pracuje vyšetřovatelka hasičů a zjišťuje výši škody i přesnou příčinu vzniku požáru. Škoda se dle slov vyšetřovatelky může vyšplhat až na jeden milion korun. Příčinou vzniku požáru bude s největší pravděpodobností vznícení sazí v komíně.

V Pardubickém kraji od počátku letošní topné sezony již evidujeme 5 požárů od komínového tělesa. Dnešní požár je tedy tím šestým.

Přidáváme informace o kontrolách a čištění komínu:

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?

Je kouřovod řádně upevněn?
Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
Fungují uzávěry komínových dvířek?
Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.

Zdroj a foto: HZS Pardubického kraje

  •  
  •