Potravinářská inspekce uzavřela prodejnu potravin Billa v Pardubicích kvůli výskytu hlodavců…

Pardubice – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (#SZPI) provedla úřední kontrolu v maloobchodní prodejně potravin Billa, Na Spravedlnosti 2778, Pardubice.

Inspektoři uvnitř provozovny zjistili stopy po působení hlodavců, a to ve skladových prostorách i na prodejní ploše. S ohledem na toto zjištění jsme byli nuceni celou provozovnu uzavřít.

Ve skladových prostorách se nacházelo tělo uhynulého hlodavce a inspektoři SZPI zde zjistili rovněž přítomnost trusu drobných hlodavců či rozkousaný obal od baleného pečiva. Myší trus se nacházel rovněž na prodejní ploše, konkrétně v obslužném úseku prodeje nebalených potravin (masných a lahůdkářských výrobků).

No Images found.

Z výše uvedeného vyplývá, že v provozovně nebyly vytvořeny základní hygienické podmínky pro uvádění potravin na trh.

Zjištěné skutečnosti:
– Výskyt trusu hlodavců
– Výskyt mrtvých hlodavců
– Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
– Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
– Stopy po působení a výskytu hlodavců
– Nečistoty na podlaze

Zdroj a foto: Potraviny na pranýři – Státní zemědělská a potravinářská inspekce