Pomníky obětem světových válek dostaly nový kabát…

Pardubice – Město se pustilo do obnovy pietních míst a nového kabátu se tak dočkaly celkem tři pomníky – v Drozdicích, Dražkovicích a na Zborovském náměstí na Dukle. Původní povrchy byly očištěny a opraveny, tam, kde bylo třeba, byla provedena také barevná retuš. Celkové náklady na restauraci všech tří pomníků přitom vyšly na zhruba 347 tisíc korun (včetně DPH) s tím, že část této částky pokryl městský rozpočet, část dotace Pardubického kraje.

„Celá Česká republika loni oslavila stoleté výročí vzniku samostatného československého státu. V Pardubicích a okolí je řada míst, která připomínají události, jež byly v historii republiky velmi významné a tato místa je potřeba udržovat. Všechny tři vybrané pomníky přitom uctívají památku válečných obětí, těch, kteří padli v jedné ze světových válek,“ podotýká primátor Pardubic Martin Charvát.

První z obnovených pomníků se nachází uprostřed obce Drozdice. Jeho povrch byl nejprve zbaven nečistot, drobné praskliny byly vytmeleny a kámen následně zrestaurován. Text, který pomník zdobí, byl včetně jmenného seznamu obětí první světové války dobarven, opraveno a natřeno bylo také oplocení kolem pomníku. Druhý pomník, který se město rozhodlo opravit, byl odhalen roku 1936 v Dražkovicích, na návsi u kapličky. I jeho povrch byl kompletně očištěn a nápis dobarven s tím, že deska, na které je text se jmény obětí první a druhé světové války vyryt, byla pozlacena.

Pomníky obětem světových válek dostaly nový kabát
« 1 z 5 »

Nejvíce prací čekalo restaurátory na pomníku obětem první a druhé světové války na Zborovském náměstí, jelikož zde museli opravit nejen kámen, ale zároveň zakonzervovat kovové části. Restaurátoři nejprve očistili povrch kamene a kovových částí a zpevnili nesoudržné části pomníku. Jak povrch kamene, na kterém byla provedena barevná retuš, tak kovových částí byl následně konzervován. „Jsem velice rád, že se podařily zrealizovat restaurátorské práce a opravy právě v loňském roce, kdy jsme si všichni připomněli tak důležité výročí. Spolu s pracemi na pomníku obětem první a druhé světové války na Zborovském náměstí jsme se jako obvod pustili do úpravy zeleně v jeho okolí a pokračovat budeme ještě i na jaře letošního roku,“ dodává starosta městského obvodu Pardubice V Jiří Rejda.

Obnova pomníku v Drozdicích vyšla na přibližně 58 tisíc korun (včetně DPH), restaurování pomníku v Dražkovicích stálo necelých 59 tisíc korun (včetně DPH) a oprava pomníku na Zborovském náměstí pro změnu přišla na necelých 230 tisíc korun (včetně DPH). Z celkových nákladů téměř 347 tisíc korun navíc přes 168 tisíc korun pokryla dotace Pardubického kraje. Ten částku uvolnil z programu, jehož cílem je podpořit obnovu pietních míst v Pardubickém kraji věnovaných událostem a obětem první světové války.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

  •  
  •