Policisté se zaměřili na rychlost a nevěnování se řízení…

KRAJ – Druhý březnový týden probíhala v Pardubickém kraji akce zaměřená na rychlost a věnování se řízení. Činnost dopravních policistů měla vést především ke snížení nepříznivého vývoje nehodovosti. Nevěnování se řízení bylo nejčastější příčinou dopravních nehod v celé České republice v roce 2021.

Nepřizpůsobení rychlosti se pak do statistik nehodovosti zapsalo jako nejtragičtější příčina s nejvyšším počtem usmrcených osob. Policisté tedy zacílili svou pozornost právě na ty řidiče, kteří tato pravidla porušují. Kolegové měřili rychlost napříč celým Pardubickým krajem hlavně na silnicích I. a II. tříd.

A hříšníci se našli i při této akci. Rekordmanem akce se stal řidič, který jel rychlostí 175 km/h po silnici I. třídy u obce Opočínek v místě, kde může jet maximálně rychlostí 90 km/h. Jednání tohoto řidiče bude řešit příslušný správní úřad. Další neukázněný řidič si zřejmě spletl silnici s dálnicí, jelikož mu kolegové naměřili rychlost 131 km/h. Ani v obci řidiči nohu z plynu nesundali. Příkladem je řidič, který pospíchal obcí Jedlová rychlostí 114 km/h. Nejvyšší povolenou rychlost v obci překročil i řidič osobního vozidla, kterému kolegové naměřili rychlost 76 km/h.

Celkově jsme zjistili 202 přestupků. Většinu z nich vyřešili kolegové na místě blokovou pokutou a 11 jich oznámili místně příslušnému správnímu orgánu. Rychlost porušilo 150 řidičů, z nichž 145 dostalo blokovou pokutou na místě, a 5 jsme oznámili na příslušný správní úřad. Dalších 15 řidičů užilo k jízdě vozidlo, které nesplňovalo technické podmínky. Za držení telefonního přístroje za jízdy jsme pokutovali 9 řidičů, 5 nebylo připoutáno bezpečnostním pásem a 2 řídili bez řidičského oprávnění. Lustrací kolegové zjistili i jednu osobu, která byla v pátrání. Pozitivní zprávou je, že ze všech řidičů byl pod vlivem návykových látek pouze jeden. Alkohol jsme nezjistili u žádného z kontrolovaných.

PCR-Akce-rychlost-1503202201
« z 4 »

Kontrolovat dodržování předpisů budeme v nadcházejících týdnech a měsících. Blíží se jaro a krásné počasí láká na výlety. Proto pokud pojedete vozidlem, dodržujte rychlost a věnujte se řízení, ať nedopadnete jako MUDr. Skružný v podání Rudolfa Hrušínského z komedie Vesničko má středisková. „Vy jste se zase kochal …"

Autor: por. Bc. Veronika Šmejkalová – policejní preventistka Policie ČR
Zdroj a foto: Policie ČR