Policie ČR spustila videospoty ve vozech MHD "Prevencí k bezpečí"…

KRAJ – Díky finanční podpoře resortního programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality realizuje naše krajské ředitelství projekt, který můžete vidět ve vozech městské hromadné dopravy v Pardubicích. V průběhu tří podzimních měsíců září až listopadu pasažéři při cestě autobusem nebo trolejbusem postupně uvidí šest preventivních videospotů. Cílem projektu je ovlivnit diváky, aby se sami stali zodpovědnými a předcházeli situacím, při kterých by se mohli stát obětí trestné činnosti, snížit počty trestných činů a přestupků.

Jedná se o preventivní projekt krajského ředitelství policie Královéhradeckého a Pardubického kraje, kdy tvorba videospotů byla financována z finančních prostředků Ministerstva vnitra České republiky v oblasti prevence kriminality.

V MHD v Pardubicích je celkem 30 obrazovek umístěných v 15 vozech. Klipy jsou opakovány v cca sedmiminutových intervalech, počet odvysílaných spotů je 162 tisíc.  Po dobu tří měsíců je může shlédnout až 1 350 tisíc cestujících.

Spoty:

Každý klik si rozmysli – upozorňuje na rizika virtuální komunikace, verze pro děti i mládež,

Rizika virtuální komunikace – snímek upozorňuje na rizika neobezřetného sdílení osobních dat (fotografií) dětmi a mládeží v rámci internetu leckdy i cizím lidem. Dle zkušeností vyšetřovatelů jsou děti a mládež, leckdy i dospělí jedinci, schopni zasílat své nahé fotografie nejen svým „přátelům", ale i cizím lidem, které „znají" pouze přes virtuální prostředí. Tato činnost s sebou nese následně velká rizika formou kyberšikany, vydíráním, vyhrožováním, či riziko zvané kybergrooming.
K tématu jsou vyhotoveny dvě videa (resp. 4). Jeden snímek je zaměřen na cílovou skupinu dětí a mládeže a druhý snímek je určen pro jejich rodiče.

Chraňte své dítě i na netu – upozorňuje rodiče na rizika virtuální komunikace,


Ne každému můžete věřit – podvody  a trestná činnost na seniorech,

Trestná činnost páchaná na seniorech – video informuje obyvatele seniorského  věku o rizicích a trestné činnosti, která jim hrozí ze strany pachatelů trestné činnostiKrátká verze upoutává na soutěž s názvem „Vyzbroj si svou babičku – dědečka", která spočívá ve vytvoření fotografie „vyzbrojeného" seniora tak, aby se dokázal účinně bránit trestné činnost. Cílem je, aby si potomek i senior při tvorbě uvědomili alespoň částečně možná rizika a senior byl s nimi alespoň trochu srozuměn.


Na kapsáře bacha! – prevence kapesních krádeží,

Kapesní krádeže – videa v tomto tématu upozorňují na riziko kapesních krádeží a krádeží odložených věcí.


Tenký led – upozorňuje na nebezpečí návykových látek, alkoholu a agresi s tím spojenou,

Agrese ve spojitosti s alkoholem a drogami u mládeže – téma je zaměřené na rizikové jednání dětí a mládeže ve spojitosti s užíváním alkoholu a drog a agresivní chování. Ve videu jsou mimo jiné zachyceny změny na člověku díky užívání návykových látek.


Největší zločinec číhá i na vaše dítě – děti a nebezpečí v silničním provozu,

Nebezpečný pohyb dětí v silničním provozu – toto téma hovoří o základních návycích mladých účastníků silničního provozu a především apeluje na výchovu samotných rodičů dětí v této oblasti. Cílovou skupinou jsou právě rodiče dětí, kteří se leckdy rizikově pohybují na vozovkách či v jejich okolí.


To auto fakt není trezor –  krádeže věcí z vozidel.

Vloupání do motorových vozidel – toto téma je zaměřeno na problematiku krádeží věcí z vozidel a upozorňuje na známé heslo „auto není trezor".

Zdroj a foto: Policie ČR