Podpora výzkumu nebo kurzů pro myslivce. Kraj fandí vědě a vzdělání

Pardubice – Akademii věd ČR a dalším vědeckým institucím se ze strany Pardubického kraje dostává podpory dlouhodobě. Krajští radní nyní schválili dotaci pro Ústav experimentální botaniky AV ČR ve výši 170 tisíc korun. I díky těmto prostředkům může pokračovat projekt s názvem Koloběh fosforu v alternativních systémech čištění odpadních vod. Kraj poskytne finanční podporu také mysliveckým spolkům a adeptům myslivosti.

„Kořenové čistírny odpadních vod jsou nepochybně alternativou zvláště pro menší obce, a zároveň jsou jednou z cest, jak zlepšit stav životního prostředí. Podpora výzkumu v této oblasti má určitě do budoucna velký smysl," uvedl radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Kromě Ústavu experimentální botaniky kraj prostřednictvím dotací pomůže také okresním mysliveckým spolkům. Z těchto peněz budou zakoupeny pachové repelenty, které mají snížit nebezpečí střetů zvěře s motorovými vozidly. „Střety se zvěří na našich silnicích jsou přetrvávající problém. Každá aktivita, která snižuje toto riziko, je přínosem a je třeba ji podpořit. Spolky zajistí nákup repelentů a přidělí je vybraným uživatelům honiteb ve své působnosti," upřesnil radní Krčil.

V letošním roce je pak novinkou, že dotace na vzdělávání v oblasti myslivosti budou primárně směřovat na podporu nových adeptů myslivosti. „Z mého pohledu jde o správný krok, protože počty myslivců v České republice průběžně klesají a jejich průměrný věk se zvyšuje. Práce myslivců je velmi důležitá, proto se pokusíme zájemcům o kurzy myslivosti prostřednictvím spolků finančně pomoci. Vnímám to nejenom jako motivaci, ale také jako jasný signál, že si této práce vážíme," dodal Miroslav Krčil.

Autor: Bc. Denisa Píšová
Zdroj a foto: Pardubický kraj