Podpora pro venkovské prodejny se opět navýší

KRAJ – Pardubický kraj dlouhodobě podporuje venkovské a pojízdné prodejny. Vedle vlastního krajského dotačního programu, nebo nově otevřených hybridních prodejen, na jejichž vznik kraj finančně přispěl, existuje nově od minulého roku dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu Obchůdek21+. Oproti minulému roku ministerstvo navýšilo finanční podporu prodejen, a to z tří milionů korun na čtyři.

„Jsem rád, že se nám v této oblasti daří prodejnám pomáhat a finanční alokace se každým rokem zvyšuje. Pro podporu venkova máme tedy dva programy – náš krajský a Obchůdek21+ ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Každý z programů je z hlediska velikosti obce pro jiné žadatele. Náš krajský program je primárně zaměřen na ty nejmenší obce a vesnice do 500 obyvatel, pak je zde i možnost žádat dotace v případě vesnic a obcí do 700 obyvatel, ale v tomto případě už je to podmíněno výší obratu. Navíc je propojen s podporou regionálních potravin. Program ministerstva pak počítá s podporou prodejen v obcích do tisíce obyvatel bez návaznosti na další podmínky, nebo v obcích do tří tisíc obyvatel, jejichž místní části mají do tisíce obyvatel. Vzhledem k tomu, že v Pardubickém kraji máme dva programy, stanovili jsme podmínku, že požádal-li si zájemce o podporu prodejny v jednom programu, nemůže už žádat v programu druhém," vysvětlil krajský radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.

Pro každý kraj byly Ministerstvem průmyslu a obchodu vyčleněny čtyři miliony korun, přičemž maximální výše dotace na jednu prodejnu činí 130 tisíc korun, a to až do 100 % z celkových uznatelných nákladů. Sběr žádostí potrvá od 17. do 31. října letošního roku.

Autor: Bc. Denisa Píšová
Zdroj a foto: Pardubický kraj