Podolský potok v Barchově bude odolnější proti povodním. Sloužit bude i k rekreaci

Pardubicko – Revitalizace Podolského potoka nebo budování dětské skupiny v rekci na novou výstavbu rodinných domů. O projektech Barchova, který se nachází nedaleko Pardubic, jednal ve čtvrtek se starostkou Ivetou Krebsovou hejtman Martin Netolický.

„V loňském roce jsme přispěli Barchovu na studii proveditelnosti a projektovou dokumentaci pro revitalizaci a kultivaci okolí Podolského potoka částkou 265 tisíc korun. Podolský potok totiž patří mezi vodní toky, které jsou při větším srážkovém úhrnu schopné způsobit poměrně velké škody. Naposledy v roce 2020 nejen v oblasti Barchova, ale také Heřmanova Městce a nejbližšího okolí. Součástí projektu, u kterého je zažádáno o stavební povolení, jsou nejen protipovodňová opatření, ale také zkulturnění prostoru bývalého koupaliště, kde by měla vzniknout vodní tůň, rekreační a odpočinková zóna pro občany včetně mlatových cest. Upravované koryto Podolského potoka měří nyní 330 metrů a nové s meandry bude mít 496 metrů. Předpokládané náklady činí 5,3 milionu korun s daní," řekl hejtman Martin Netolický.

Starostka Iveta Krebsová seznámila hejtmana s pokračujícími přípravami na vybudování dětské skupiny v reakci na rostoucí počet obyvatel. „Postupně pokračujeme v přípravách na vybudování dětské skupiny za obecním úřadem pro 12 dětí, což by mělo pokrýt potřebu vznikající díky rozvoji výstavby rodinných domů v naší obci. Uděláme maximum proto, abychom na tento záměr získali dotaci z Národního plánu obnovy," řekla starostka Iveta Krebsová.

V návaznosti na novou výstavbu požádal Barchov o dotaci z Programu obnovy venkova na vybudování ohniště s altánem. Krajská dotace bude činit v tomto případě 125 tisíc korun.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj