Podnikatelské záměry prozatím podporu inkubátoru nezískaly. Nadále pokračuje jejich zlepšování…

Pardubice – V Domě techniky v Pardubicích se uskutečnilo jednání správní rady Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK), který zahájil svoji činnost koncem března letošního roku. Za Pardubický kraj jsou členy správní rady hejtman Martin Netolický a krajská radní Hana Štěpánová. V současné době má za sebou inkubátor první kolo pohovorů o jednotlivých podnikatelských záměrech. Žádný z projektů v současné době nebyl zařazen do inkubačního programu, což však neznamená, že se tyto projekty ve spolupráci s inkubátorem nemohou dále rozvíjet tak, aby v budoucnu předpoklady pro inkubační program splnily.

„Po ukončení projektu s názvem GoUP!, za kterým stál Jiří Janků a jeho společnost eBrána, jsme společně s naší Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje převzali tuto myšlenku a koncem března odstartovali projekt P-PINK, který budeme každoročně podporovat částkou 1,5 milionu korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nyní máme za sebou první půlrok fungování, a proto je vhodné se bavit o prvním dílčím vyhodnocení dosavadní práce. Kromě různých technických záležitostí je důležitým krokem, že za sebou má inkubátor první pohovory se zájemci o účast v inkubačním programu. I přesto, že hodnotící komise na základě těchto osobních pohovorů nedoporučila ani jeden projekt do inkubačního programu, neznamená to, že se nemohou myšlenky ve spolupráci s P-PINK dále rozvíjet. Naopak by to mohla být motivace pro další projekty zaujmout komisi natolik, aby byl jejich projekt podpořen,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Krajská radní Hana Štěpánová považuje za velmi důležité provázání inkubátoru se studenty. „Pro další rozvoj projektu je velice důležité navázání spolupráce s Univerzitou Pardubice, kde byl schválen a zařazen předmět s názvem Start-up: Od nápadu po platící zákazníky, který je vyučován jednou za dva týdny s alokací dvou kreditů,“ řekla Hana Štěpánová, která byla na jednání zvolena předsedkyní správní rady. „Velmi vítám aktivitu inkubátoru v rámci různých nejen odborných akcí, protože je potřeba nadále rozšiřovat povědomí o jeho existenci a činnosti. Jsem přesvědčena, že se brzy ukáže, jak prospěšný tento projekt je,“ doplnila Hana Štěpánová.

Fungování inkubačního programu

Inkubační program je šesti až devíti měsíční program, který začínajícím podnikatelům a firmám poskytne know-how, zázemí a kontakty pro úspěšný start a získání prvních zákazníků a investorů. „První osobní pohovory se zástupci čtyř přihlášených projektů se uskutečnily koncem srpna. Před konáním osobních pohovorů byl každý přihlášený projekt dopředu informován o prvotním zhodnocení podnikatelského záměru našimi mentory. Zároveň každý přihlášený projekt obdržel před konáním osobních pohovorů doplňující otázky k zodpovězení,“ uvedl ředitel P-PINK Richard Červenka. „Následně měli zástupci jednotlivých projektů možnost prezentovat mentorskému týmu své záměry více do hloubky. Každý projekt dostal doporučení na další kroky potřebné k realizaci podnikatelského záměru,“ doplnil Richard Červenka.

Co P-PINK nabízí? 

Nápad – Pomoc s vytvořením podnikatelského plánu a obchodního modelu, vyřizováním živnostenského oprávnění, založením firmy. Právní, daňové a účetní poradenství. Dotační výzvy.

Produkt – Konzultace zaměřené na správné nastartování vývojových a obchodních aktivit. Od nápadu k funkčnímu prototypu, prvním platícím zákazníkům až po mezinárodní distribuční kanály

Zázemí – Coworking, pronájem kanceláří a reprezentativních prostorů pro jednání a eventy, virtuální asistence a administrativní podpora v historickém centru Pardubic.

Růst a expanzi – Pomoc se získáváním nových zákazníků a hledáním příležitostí pro další rozvoj. Interaktivní workshopy. Odborné semináře. Setkání majitelů úspěšných firem, investorů, startupů a partnerů P-PINK

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •