Podezření na koronavirus u pacienta Pardubické nemocnice se nepotvrdilo…

Pardubice – Podezření na nebezpečný koronavirus u občana Čínské lidové republiky, který byl v průběhu dnešního dne vyšetřen na infekčním oddělení Pardubické nemocnice, se nepotvrdilo. U pacienta se jednalo o respirační onemocnění. Nebylo závažného charakteru, proto byl ještě v nočních hodinách propuštěn do domácího léčení.

Čínský občan byl během dneška z rozhodnutí Krajské hygienické stanice vyšetřen na infekčním oddělení a následně ponechán v izolaci do získání výsledků laboratorního vyšetření. Před devíti dny přicestoval z Číny za prací do České republiky. Nyní se u něho projevily známky respiračního infektu, které vyvolaly podezření na infekci koronavirem 2019-nCoV. Odebrané vzorky biologického materiálu byly transportovány k vyšetření do Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu Praha. Výsledky byly negativní. 

V Pardubické nemocnici šlo už o čtvrtý případ podezření na koronavirus. Stejně jako u čínského občana se však ani jednou nákaza nepotvrdila.
„Díky vysoce profesionální spolupráci jednotlivých složek systému, který v Pardubickém kraji zajišťuje opatření proti šíření nového koronaviru, nevznikl prostor pro případné šíření nákazy. Transport pacienta k vyšetření, jeho izolace, odběr a doprava vzorků biologického materiálu k laboratornímu vyšetření do Prahy byly provedeny přesně podle písemně stanovených a opakovaně procvičených pravidel. Týmy zdravotníků infekčního oddělení Pardubické nemocnice i Zdravotnické záchranné služby použily ochranné obleky, respirátory nejvyšší třídy ochrany, ochranné obličejové štíty a ochranné čepice, kterými jsou pro tyto případy vybaveny. Pacient byl izolován ve speciální místnosti vyčleněné pro tyto účely,“ uvedl ústavní epidemiolog Nemocnice Pardubického kraje Milan Bořek.

Zdroj: Nemocnice Pardubického kraje

  •  
  •