Počet žáků na středních školách stoupá. Školám se daří spolupráce se zaměstnavateli…

KRAJ – Rada Pardubického kraje schválila Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji za školní rok 2018/2019. Z té vyplývá, že se daří naplňovat dlouhodobé záměry kraje v této oblasti. Jedná se zejména o podporu technických oborů nebo spolupráci středních škol se zaměstnavateli. Pozitivní je i zlepšení výsledků žáků u maturit nebo nárůst počtu žáků na středních školách.

„Stejně jako v minulém období se nám podařilo vyplatit stipendia na 21 středních školách ve výši přesahující 2,5 milionu korun. Tímto krokem se snažíme podpořit obory, které jsou velmi potřebné, a není o jejich studium velký zájem. Daří se nám spolupráce středních škol a zaměstnavatelů a to zejména na Orlickoústecku. Pozitivní informací bezesporu je, že mírně vzrostl počet žáků na středních školách,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Pardubický kraj zřizuje 53 středních škol, 1 konzervatoř a 12 speciálních škol a několik dalších školských subjektů. V Pardubickém kraji je dále 321 mateřských škol a 250 základních škol, jejich zřizovateli jsou převážně obce nebo soukromé subjekty.  

„Naplněnost středních škol a konzervatoře mírně vzrostla. Nejvíce přihlášek podali uchazeči na gymnázia, dále byl zájem o strojírenství, elektrotechniku, výpočetní techniku a ekonomiku spojenou s administrativou. Zlepšili se i mírně výsledky u jarní části maturit a to zejména u zkoušky z cizího jazyka naopak ke zhoršení došlo u češtiny. Pro žáky učebních oborů bylo obtížnější složit písemnou zkoušku než tu praktickou,“ informoval radní pro školství Bohumil Bernášek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •