Počet dětí ve vyčleněných základních školách postupně roste…

Pardubice – Dvakrát do týdne se videokonferenčně schází krajský krizový štáb, který se dnes zabýval aktuální situací v nemocnicích akutní lůžkové péče, či sociálních službách, ale také aktuálním vývojem na trhu s osobními ochrannými pomůckami. Tématem byla také naplněnost základních škol určených pro hlídání dětí vybraných profesí. Po rozšíření výčtu profesí v minulém týdnu narostl k pondělí 9. listopadu počet dětí na 208.

„Oproti předchozímu týdnu stoupl počet hlídaných dětí ze 150 na 208 s tím, že máme avízo o dalším navyšování počtů v průběhu tohoto týdne. I v rámci našich nemocnic akutní lůžkové péče potvrzuje vedení, že se část zaměstnanců vrací z OČR a zapojuje se ve větší míře do směn, což je určitě pozitivní zpráva," sdělil hejtman Martin Netolický.

V minulém týdnu došlo k centrální distribuci respirátorů do zařízení sociálních služeb, avšak netýkalo se týdenních stacionářů a osobní asistence. Kraj proto žádá Ústřední krizový štáb o poskytnutí i pro tyto služby. „V tuto chvíli máme při aplikaci principu 50 ks respirátorů na pracovníka a měsíc vypočítáno, že bychom na náš kraj potřebovali pro týdenní stacionáře a osobní asistence přibližně sedm tisíc respirátorů. O ty budeme žádat Ústřední krizový štáb," sdělil hejtman s tím, že již dnes by měla některá zařízení sociálních služeb v kraji obdržet takzvané antigenní testy.

Pardubický kraj ve spolupráci s agenturou CzechInvest připravuje pro starosty obcí a své organizace prezentaci domácích výrobců ochranných pomůcek. „Situace na trhu s OOPP je velmi dynamická a proto chceme pomoci obcím a celé řadě organizací se na trhu zorientovat a pomoci také českým výrobcům. Oslovila nás regionální pobočka agentury CzechInvest, která sestavila základní prezentaci prověřených výrobců. Ti se budou videokonferenčním způsobem prezentovat 19. listopadu," upřesnil hejtman Martin Netolický.

Zdroj a foto: Pardubický kraj