Poběžovice u Přelouče připravují vybudování chodníku v obci

Pardubicko – Hejtman Martin Netolický navštívil společně s radním pro oblast školství Josefem Kozlem Poběžovice u Přelouče, kde jednali se starostkou Sylvou Káčerovou o rozvojových plánech obce, která v nedávné době dobudovala kanalizaci a čističku odpadních vod. Kraj následně opravil v obci komunikaci III/32212. Nyní obec řeší další osud bývalého višňového sadu, který před přibližně deseti lety vyhořel.

„Ačkoliv v Poběžovicích žije necelých 120 obyvatel, tak je zde velmi bohatý kulturní život, o který se velmi zasluhuje místní sdružení dobrovolných hasičů. V obci není kulturní sál, proto se některé akce pořádají v budově obecního úřadu nebo na přilehlém prostoru a nedávno vybudovaném víceúčelovém hřišti. Velkou investicí bylo vybudování kanalizace a čističky odpadních vod, po které následovala oprava silnice III/32212, která prochází obcí směrem na nedalekou Přelouč. Kromě toho se podařilo zrekonstruovat veřejné osvětlení a usadit rozvody elektřiny a optické kabely do země. Na takto malou obec s rozpočtem přibližně 1,5 je to opravdu obdivuhodné," uvedl hejtman Martin Netolický.

Po dokončení opravy silnice je dalším krokem pro zvelebení obce vybudování chodníků. „V letošním roce bychom chtěli vybudovat chodník na jedné straně silnice procházející obcí a v dalším roce, pokud budeme mít finanční prostředky, pak celou akci dokončit. Předpokládám, že se budeme pohybovat na částce 600 – 800 tisíc korun za jednu stranu chodníku," řekla starostka Káčerová, která hejtmana a radního Kozla informovala o záměru na kultivaci prostoru kolem rybníka.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj