Plchovice nedaleko Chocně řeší protipovodňovou zeď na Tiché Orlici

Orlickoústecko – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický společně s radním pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslavem Krčilem navštívili obec Plchovice, která leží nedaleko Chocně na hranici s Královéhradeckým krajem. S vedením obce, která má 66 obyvatel, řešili situaci okolo protipovodňové zdi na Tiché Orlici, která zde byla vybudována v roce 2012 Povodím Labe.

„Plchovice byly postiženy dvěma velkými povodněmi v roce 1997 a 2002. Následně zde v roce 2012 byla Povodím Labe vybudována 620 metrů dlouhá protipovodňová zeď včetně technologií. Nyní se řeší možné převzetí celého díla obcí, která však nemá ani finanční prostředky ani personální kapacity, aby následně investovala do údržby či zodpovídala za potenciální škody způsobené vlastníkům okolních pozemků. Stavba má stanovenou konstrukční životnost do roku 2036 a obec se obává, že nebude mít finanční prostředky na řešení větších oprav. Budeme chtít proto jednat s Povodím Labe, aby toto dílo zůstalo v majetku státu, který má úplně jiné možnosti než obec o 66 obyvatelích," uvedl hejtman Martin Netolický, který přislíbil vyvolání jednání s Povodím Labe.

Podle radního Miroslava Krčila není možné, aby na malé obce přecházela takto velká zátěž. „Plchovice nemohou vzhledem k počtu obyvatel realizovat bez krajských či státních dotací téměř žádnou investiční činnost. Jsou však i přesto velmi aktivní například v soutěži o Perníkovou popelnici, tedy v rámci třídění odpadu. Jakákoliv nevyvolaná finanční zátěž by pro obec de facto znamenala zastavení všech rozvojových plánů," řekl radní Miroslav Krčil.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj