Pětici lávek a mostů čeká zevrubná prohlídka

Pardubice – Celkem pět mostů a lávek čeká detailní prohlídka. Kontrolu konstrukcí provede společnost Sammis, kterou na svém jednání schválili radní města a která podobné práce provádí také pro Správu železnic či Ředitelství silnic a dálnic. Náklady spojené s revizí pěti konstrukcí přitom vyjdou na zhruba 185 tisíc včetně DPH, uzavírky s tím spojené město neplánuje. 

„Převážně se jedná o lávky, které jsou souběžné s komunikacemi I. a II. třídy, jako je například lávka u Parama, která je oproti mostu ve vlastnictví města. Prohlídky budou opravdu velmi detailní a podrobné, s využitím hydraulické plošiny. Na základě výsledků jednotlivých kontrol pak budeme moci určit, jaké opravy bude nutné provést a stanovit další případná kritéria pro užívání těchto lávek a mostů," popisuje plánované práce náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Petr Kvaš. 

Firma Sammis, která zvítězila ve výběrovém řízení, bude mít v následujících měsících za úkol provést revizi lávek pro chodce a cyklisty na mostě u Parama a v Černé za Bory u přejezdu z obce přes železniční trať, prohlídka čeká také most v ulici Kunětická směrem ke zdymadlu či lávku pro cyklisty vedoucí pod nadjezdem Kyjevská u nemocnice. Na seznamu také nechybí most vedoucí ze Svítkova do Rosic, který vede přes Labe a řízen je semafory. 

Město spravuje prostřednictvím odboru dopravy celkem 96 mostních objektů, včetně mostu kpt. Bartoše, jehož technický stav se v současné době zhoršil. Původní mostovka je z roku 1882, za tu dobu most prošel řadou oprav, některé zásahy mu však spíše uškodily. „Mostovku tvoří klasická příhradová konstrukce, která byla v průběhu let zatížena vysokou vrstvou betonu, což mostu rozhodně neprospělo. Konstrukce je v současné době nejvíce zatěžována vozidly, které dosahují hmotnosti až 30 tun, na což most skutečně není připraven. Při mostní prohlídce zde byl zjištěn pátý stupeň ze sedmi, což svědčí o tom, že most není v úplně dobré kondici a je potřeba mu pomoci, aby nám sloužil další řadu let. Proto zde plánujeme provést mostní dynamickou zkoušku, která určí stav ocelových konstrukcí," dodává náměstek Kvaš s tím, že částečné opravy chce město zahájit co nejdříve, ještě před výsledkem těchto zkoušek. „Provedeny budou krátkodobé opravy, jako je odfrézování stávajícího povrchu, zakonzervování konstrukce, v rámci těchto prací však nepočítáme s dlouhodobou či kompletní uzavírkou mostu," uklidňuje řidiče náměstek Kvaš.

V současné době na most kpt. Bartoše nemohou vjet vozy těžší než 3,5 tuny, výjimkou jsou vozidla MHD a IZS.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic