Petice ke spalovně už doputovala do Senátu

Praha / Pardubice – Primátor Pardubic Jan Nadrchal včera osobně předal arch sebraných podpisů, které vyjadřují odpor obyvatel k obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Městu se podařilo posbírat přes 10 000 fyzických a celkem 800 elektronických podpisů, nyní se bude čekat na posudek ze strany Ministerstva životního prostředí.

„Máme za sebou již několik veřejných projednání, máme řadu pádných argumentů, proč obnovení provozu spalovny výslovně odmítáme. Zástupci z řad Ministerstva životního prostředí i společnosti AVE CZ tyto argumenty slyšeli jak od nás, tak i přímo od obyvatel Pardubic a okolních obcí, kteří se dle mého oprávněně bojí toho, že by obnovený provoz výrazným způsobem negativně ovlivnil životní prostředí v okolí jejich domovů. Senátu jsme předali nejen fyzickou podobu petice, ale také vytištěnou elektronickou verzi," nechal se slyšet primátor Jan Nadrchal. 

Pardubice a další obce řeší problém spalovny od roku 2007. Radnice několikrát využila svého práva a zaslala v řádném termínu na Ministerstvo životního prostředí několik podstatných připomínek, které zástupci města zmínili rovněž na posledním veřejném projednání, které se konalo v listopadu 2022 v Ideonu. Jak sám primátor v rámci tohoto setkání uvedl, stávající budova není nic víc než ruina, z pohledu města by se tedy v případě jejího znovuzprovoznění nejednalo o modernizaci, ale o novostavbu. 

Ministerstvo životního prostředí má na základě listopadového veřejného projednání vyhodnotit všechny získané podklady – zpracovanou dokumentaci vlivu na životní prostředí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených obcí, mezi nimi i města Pardubice, připomínky přednesené na veřejném projednání a nezávislého oponentního posudku a následně vydat závazné stanovisko, zda je stavba z hlediska vlivu na životní prostředí přípustná, či nikoliv. „Uvidíme, jaký bude nakonec výsledný verdikt, ale stále věříme, že ministerstvo nebude brát naše argumenty i hlas veřejnosti na lehkou váhu. Přeci jen zde jde o zdraví lidí a naše připomínky k přepracované dokumentaci jasně dokazují, že spuštění spalovny bude mít zásadní vliv na životní prostředí. Jak jsme již zmiňovali i na veřejném projednání, řada vlivů, včetně synergických a kumulativních vlivů dalších záměrů v průmyslové lokalitě Semtín, nebyla dostatečně vyhodnocena, nemluvě o tom, že dle našich závěrů chybí také dostatečné vyhodnocení skladu odpadů ve spalovně, vlivu na významný krajinný prvek a vyhodnocena nebyla ani kvalita podzemní vody," dodává náměstkyně pro životní prostředí Jiřina Klčová, která spolu s primátorem jela osobně podpisy do Senátu předat.

Rozsah modernizace spalovny, která by měla ročně zpracovávat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu, má přitom zahrnovat výstavbu nové provozně administrativní budovy s laboratoří na analýzy přijímaných odpadů, modernizaci příjmu odpadů zahrnující rekonstrukci příjmu kapalných odpadů, sanaci bunkru na pevné odpady, součástí projektu jsou také stavební úpravy svozové a provozní budovy, výstavba nové rotační pece a parního kotle a řada dalších úprav. Dokumentace k záměru modernizace spalovny přitom byla již několikrát vrácena s možností upravit stávající podobu podkladů.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic