Pernštýnské náměstí v Pardubicích ožilo Dnem Země…

Pardubice – Již devátým rokem uspořádala Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem, Europe Direct Pardubice a neziskovými organizacemi Pardubického kraje oslavu Dne Země. Program spojený s oslavami přišlo navštívit v pátek 26. dubna na Pernštýnské náměstí téměř devět set žáků základních škol z Pardubic a okolí. Den Země slaví každoročně více jak miliarda lidí ve 175 státech světa.

O zahájení oslav se postarali krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil a náměstek primátora města Pardubic Jakub Rychtecký. „Cílem oslav Dne Země je rozvíjení zájmu o téma globální ochrany životního prostředí a prohloubení pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě. S environmentální výchovou musíme začínat již v rodině, pokračovat výchovou ve škole a především sami být příkladem odpovědnosti k planetě Zemi a jejím  přírodním zdrojům,“ vyjádřil se k významu akce krajský radní Pavel Šotola.

Pernštýnské náměstí v Pardubicích ožilo Dnem Země
« 1 z 7 »

Pernštýnské náměstí od rána zaplnily stánky se stanovišti neziskových organizací. Tradičně pestrý program přilákal nejen žáky základních škol, ale i širokou veřejnost. Žáci si vyzkoušeli zážitkové aktivity a tématické soutěže o ceny. Návštěvníky akce potěšila pestrá paleta prodejních stánků s občerstvením i řemeslnými výrobky. A kdo chtěl, mohl naší Zemi napsat přání do připravené kroniky. „Přála bych Zemi méně odpadků,“ stojí v jednom z přání napsaném dětským písmem. Letošní oslava Dne Země byla zároveň také veřejnou sbírkou šatstva pro všechny potřebné, kterou pořádala pardubická Charita. Příjemnou atmosféru na Pernštýnském náměstí podpořilo nejen krásné počasí, ale i bohatý kulturní program tanečních a pěveckých souborů.

Akci každoročně podporuje Pardubický kraj. „Naše planeta si zaslouží pozornost, a to 365 dní v roce. Neustále pozorujeme změny v krajině v našem bezprostředním okolí. Je potřeba si více vážit půdy, vodních zdrojů nebo lesů. Příroda nás neustále upozorňuje na životně důležité věci, které si mnohdy neuvědomujeme nebo je podceňujeme a to k naší velké škodě. Nebuďme proto lhostejní k signálům z našeho okolí, které naznačují, jak bychom se měli chovat k přírodě na naší planetě,“ řekl Václav Kroutil, krajský radní odpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov.

Letošního Dne Země v Pardubicích se zúčastnilo více než 30 tříd základních škol z Pardubic a okolí, téměř 40 neziskových organizací a pomáhalo 17 dobrovolníků. Podařilo se aktivně zapojit také firmy jako je VaK Pardubice, Služby města Pardubic nebo společnost VS Chrudim.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •