Perla je stále brownfield. Kraj oponuje stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj

Orlickoústecko – Nastavení evropských fondů a čerpání prostředků z Národního plánu obnovy bylo tématem jednání hejtmana Martina Netolického s náměstkem ministra pro místní rozvoj Radimem Sršněm. Pro Pardubický kraj je například důležitá úprava podmínek pro uznávání takzvaných brownfieldů, což se týká plánované investice do nových ateliérů v Ústí nad Orlicí či podpora hospodářsky slabých oblastí.

„Jednou z našich priorit v oblasti školství v rámci Národního plánu obnovy je vybudování ateliéru naší Střední školy uměleckoprůmyslové v bývalém průmyslovém areálu Perla. Máme připravenou projektovou dokumentaci v odhadovaných nákladech okolo 100 milionů korun a nyní řešíme vhodnou výzvu. Problémem je stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, které za brownfield nepovažuje již od sutin očištěná území před 1. lednem 2020, což je však argument, který jde proti Ministerstvu průmyslu a obchodu, což je garant problematiky brownfieldů v České republice. Nemůžeme být společně s městem biti za to, že se podařilo brownfield v centru města již začít revitalizovat a v rozhodné datum zde není horda suti a nepořádku," řekl hejtman Martin Netolický.

Ten společně s náměstkem ministra pro místní rozvoj řešil také problematiku takzvaných hospodářsky slabých oblastí. „Stejně jako v případě dotačních titulů Pardubického kraje, kdy bonifikujeme žadatele z hospodářsky slabších oblastí, tak i národní a evropské dotační tituly by k tomuto fenoménu měly přihlížet, jelikož je potřeba dorovnávat rozdíly mezi jednotlivými územími v rámci nejen kraje, ale celé republiky. Ideální variantou by samozřejmě bylo vytvoření samostatného operačního programu, ze kterého by mohli čerpat jen žadatelé z těchto předem jasně definovaných oblastí například z olomouckého, Libereckého, Moravskoslezského, ale také našeho Pardubického kraje. K tomu bychom si dokázali představit i snížení nutného podílu spolufinancování žadateli z těchto regionů v případě různých národních dotací," uvedl hejtman Martin Netolický.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj