Pedagogicko-psychologická poradna opravuje další budovu…

Ústí nad Orlicí – Do konce roku budou trvat opravy jedné z budov Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Poradna se stará v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy o nemalé množství dětí, které mají problémy v mateřských, základních i středních školách. Náplň práce zdejších psychologů a speciálních pedagogů je však mnohem pestřejší.

„V Ústí nad Orlicí na Královohradecké ulici se jedná o zateplení budovy a změny vnitřních dispozic. Dále budou vyměněny podlahy a dojde k výměně kotle. Jedná se o investici kraje za 8,1 milionů korun. Nově zde řeší havárii kanalizace, jejíž oprava bude stát zhruba milion korun. Vše by mělo být hotovo do konce roku,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.  

Pedagogicko-psychologická poradna sídlí ve třech budovách. Dvě jsou v Ústí nad Orlicí a jedna ve Svitavách.  Dalších 6 detašovaných pracovišť je umístěno ve školách okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy. Poslední po rekonstrukci je svitavská budova. Ta byla hotová v roce 2018 a čeká pouze na bezbariérovost. Novější budova v Ústí nad Orlicí byla zrekonstruována v roce 2009. 

V poradně v obou městech pracuje 30 pedagogických pracovníků.  Ti se potenciálně se starají o 10 % populace okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy ve věku od 3 do 26 let.  Pro představu se jedná o děti a mládež ze 181 mateřských škol, 250 základních škol a 39 středních škol plus o školsky nezařazené klienty. Nárůst práce s nimi se každoročně zvyšuje, vliv mělo i zavedení inkluze v roce 2016.

Do konce roku budou trvat opravy jedné z budov Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí.
« 1 z 4 »

„Zavedení inkluze nemělo jednoznačná pravidla. Nejednotnost výkladů celého procesu jednotlivých institucí, které se do toho procesu zapojily, zkomplikovala samotnou práci s klienty. Děti se nezměnily, ale narostla administrativa. Situaci jsme zvládli a proces zavedení inkluzivního vzdělávání se díky tomu nezastavil,“ říká ředitelka poradny Petra Novotná.

 Poradna řeší výchovné a výukové potíže souvisejícím se školou, kariérní poradenství, rizikové chování ve školách. Dále se stará o metodické vedení učitelů při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Má na starosti vyšetřování školní zralosti a zařazování žáků do přípravných tříd. Spolupracuje speciálními školami a sociálními pracovníky atd. „Úkolů je hodně a lidí málo, ale nevzdáváme se a služby stále vylepšujeme“, podotýká optimisticky paní ředitelka.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •