Pardubičtí soudní lékaři pomáhají objasňovat zločiny, teď za svou pomoc dostali od policie vyznamenání…

Pardubice – Stříbrnou čestnou medaili získalo oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice od Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. To předáním medaile ocenilo výbornou spolupráci, budování partnerství a dlouhodobou činnost mezi policií a tímto pracovištěm. Jedná se již o druhé takové ocenění.

O tom, jak fungují soudní lékaři, má svou představu každý, kdo má rád detektivní žánr. Pardubická nemocnice patří mezi malé množství pracovišť, kde soudní lékaře nalezneme. Jejich práce je však daleko rozmanitější, než jak líčí televize a romány. „Pro policii poskytujeme kompletní toxikologický servis pro osoby živé, to znamená, že například u řidičů vyšetřujeme přítomnost alkoholu, drog a podobně. Toxikologická vyšetření děláme i v případě úmrtí,“ vysvětluje primář oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice Pavel Toupalík s tím, že samotné toxikologické analýzy se zpracovávají v toxikologické laboratoři Pardubické nemocnice.

Dále posuzujeme úmrtí osob zemřelých náhlou smrtí, kdy je potřeba vyloučit nebo potvrdit případný trestný čin, a samozřejmě také provádíme pitvy všech osob násilně zemřelých, ať už se jedná o vraždy, sebevraždy, intoxikaci nebo dopravní nehody,“ říká Pavel Toupalík a pokračuje: „Pokud vyvstane podezření na účast další osoby, policie nařizuje soudní pitvu. Spolupráce mezi námi a policií je pak velmi úzká, protože jezdíme na místo činu, provádíme vypracování znaleckého posudku, účastníme se úkonů trestního řízení, rekonstrukcí trestných činů a tak dále.“

Kromě pitev násilně nebo náhle zemřelých se na oddělení obrací policie také v případě újmy na zdraví. „Pokud někdo například při rvačce utrpí poranění, je na nás, abychom posoudili jeho závažnost a mechanismus,“ uvádí primář Toupalík. Takový jedinec pak přijde buď přímo na vyšetřovnu oddělení soudního lékařství, nebo, pokud je zraněný ošetřen v jiném zařízení, musí lékaři posoudit poranění ze zdravotnické dokumentace a fotografií.

Mimo to spolupracuje oddělení s policií dlouhodobě i na odborné úrovni. „Pro policii děláme školení, pravidelně se účastníme školicích akcí nebo policisté chodí na školení přímo k nám,“ dodává primář.

Zločin si denní dobu nevybírá

O tom, že práce lékařů na oddělení soudního lékařství je velice pestrá, a především žádaná, svědčí fakt, že v případě úmrtí osob pracují pro spádovou oblast tří krajů, u posuzování živých osob je to krajů pět. „Dnes naše oddělení patří spádově mezi největší v republice a díky skvělé spolupráci s policií pracujeme pro čím dál více okresů, což nás samozřejmě těší,“ říká Pavel Toupalík, který ale také jedním dechem dodává, že s tím souvisí velká časová náročnost. „Velmi často jsme v terénu, permanentně jsme dostupní na telefonu, protože přeci jen zločin si denní dobu nevybírá.“

I z toho důvodu se oddělení postupně rozšiřuje. Začátky roku 2007, kdy primář Toupalík pracoviště zakládal a působil zde jako jediný lékař, jsou dávno pryč. Dnes je lékařů osm a dohromady se o chod oddělení stará 24 lidí.

Už druhé ocenění

Ačkoli je to práce psychicky velmi náročná, bez soudního lékařství by se neprokázala řada násilných trestných činů, které na první pohled vypadaly jako přirozená smrt nebo nehoda. „Měli jsme již několik případů, které by se bez pitvy uzavřely jako přirozená smrt. Přitom, po nařízené soudní pitvě, se prokázalo násilí, ke kterému se pachatelé po několika měsících doznali,“ uzavírá Pavel Toupalík. I proto policie ocenila čestnou medailí oddělení soudního lékařství už podruhé.

Poprvé získalo pracoviště od krajského ředitelství policie bronzovou medaili v roce 2015, druhou, tentokrát stříbrnou medailí se může soudní lékařství pyšnit letos. Za zmínku stojí i skutečnost, že byl primář Toupalík, který se v minulosti podílel například na vyšetřování tzv. orlických vražd, v roce 2017 jmenován členem poradního sboru ministra spravedlnosti.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

  •  
  •