Pardubičtí celníci vloni přispěli do státní pokladny částkou 6,5 miliardy korun…

KRAJ – Pardubičtí celníci i přes omezení ekonomiky v souvislosti pandemií koronaviru v loňském roce vybrali na cle, daních a poplatcích 6,5 miliardy korun, o 120 milionů více než v roce předchozím.

Co se týká spotřebních daní celkový výběr čítá 6,228 miliardy. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo částky 6,138 miliardy i přesto, že se meziročně nezměnila sazba spotřební daně z motorové nafty a benzínu.  Druhou v pořadí co do výše odvedené spotřební daně je daň z piva ve výši 45 milionů korun, následuje daň z lihu 19 milionů korun. 11 milionů korun připadá na daň ze zemního plynu. Zbývajících 15 milionů zahrnuje spotřební daň z elektřiny, tabáku a tabákových výrobků, pevných paliv a vína.

Celní správa České republiky spravuje clo při dovozu zboží ze zemí mimo Evropskou unii. Za rok 2020 čítá inkaso bezmála 300 milionů korun. Ve srovnání s rokem předchozím je tako částka nižší o 50 milionů.

V rámci takzvané dělené správy, kdy poplatek ukládá, spravuje a exekvuje jiný orgán veřejné moci, celní úředníci zinkasovali v loňském roce 167 milionů korun, což představuje v meziročním srovnání nárůst finančních prostředků o 50 milionů korun. Největší obnos v rámci dělené správy představuje poplatek za odběr podzemní vody 49 milionů korun, následuje poplatek dle zákona o ovzduší 41 milionů a poplatek za trvalé odnětí půdy 33 milionů. Na pokutách celní úřad vybral 18 milionů korun.

Zdroj a ilustrační foto: Celní úřad pro Pardubický kraj