Pardubičtí celníci hodnotí svou činnost za nouzového stavu…

KRAJ – V průběhu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti pandemií koronaviru celníci z Pardubic zadrželi kontraband 3 000 tablet léků, které obsahují pseudoefedrin, pomohli také k výrobě téměř 600 000 litrů dezinfekce a střežili česko-polskou státní hranici na území dvou krajů.

Dne 8. května pardubičtí celníci zkontrolovali osobní vozidlo, které stálo na louce nedaleko státní hranice s Polskem. V blízkosti auta se pohybovali muž a žena ve věku 42 a 19 let, jež pocházeli z téhož státu.  Oba svorně tvrdili, že nevezou žádný alkohol, cigarety minerální oleje nebo drogy. Celníci však v kufru automobilu objevili černý batoh, v jehož útrobách se nacházely blistry s tabletami léku Cirrus Duo. Tento medikament není registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv pro prodej v České republice a obsahuje pseudoefedrin – prekurzor drog, kvůli kterému se zneužívá k nelegální výrobě metamfetaminu (pervitinu). K batohu se přihlásil starší z dvojice kontrolovaných osob.  Celníci jej spolu s kontrabandem zajistili. Následná expertiza  potvrdila 120 mg pseudoefedrinu v jedné tabletě, celkem jich celníci zajistili 3 000 ks. Z extrahovaného pseudoefedrinu by se dalo nelegálně vyrobit cca  180 gramů metamfetaminu. 

Pro výrobu dezinfekčních prostředků lze použít líh zvláštně denaturovaný nebo obecně denaturovaný. Tento termín znamená, že je do něho přimíchána určitá přísada, která znemožní jeho následnou konzumaci člověkem. Takto upravený výrobek je poté osvobozen od platby spotřební daně 32 250 Kč/hl. Aby mohl výrobce nakoupit takový etanol, musí disponovat povolením od příslušného celního úřadu. Lhůta pro vyhovění žadateli je 60 dnů. Pardubičtí celníci potřebné povolení dokázali vydat v rekordním čase dvou dnů. Celkem si požádalo o povolení 10 subjektů, jež mohou vyrobit až 569 000 litrů dezinfekce.

Od 16. března hlídky pardubických celníků střeží dva hraniční přechody s Polskem v rámci svého kraje. Jako výpomoc Policii ČR působí na přechodech Královec a Náchod Běloves v Královéhradeckém kraji. Celkem bylo do ostrahy zapojeno 36 příslušníků a 15 služebních motorových vozidel. Do současnosti celníci strávili ostrahou hranice   přibližně 6 000 hodin. 

Zdroj a foto: Celní úřad pro Pardubický kraj