Pardubický zámek v poločase vzkříšení…

Pardubice – Kdo si pamatuje ruinu pardubického zámku ještě na začátku 80. let minulého století, musí být nadšený z jeho postupné obnovy. Krajští radní se nyní seznámili s průběžnou zprávou o plnění takzvaného Generelu dlouhodobé prezentace zámku Pardubice jako pernštejnské rezidence, s rozmístěním expozic, návštěvnického centra a prostor pro kulturní a společenské akce. Tento dokument byl schválen na podzim roku 2017.

„Dnes bychom přeneseně mohli říci, že jsme v poločase vzkříšení, možná i o kousek dál, shrnul současný stav prací náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek. „Možná se to nezdá, ale hodně už je hotovo. Zámek se výrazně uvolnil přestěhováním části depozitářů do Ohrazenic a také vymístěním některých expozic z historických sálů v paláci. Vznikla nová expozice skla, která byla dokonce minulý týden oceněna stříbrnou medailí Gloria musealis. Do konce června skončí jeden velký evropský stavební projekt, který rekonstruoval části budov čp. 1 a čp. 2 a umožnil zde začít instalovat moderní pernštejnskou expozici. Ta by měla spatřit světlo světa v závěru letošního roku. V hospodářské části na nádvoří vyrostly na bývalé terase dva velké výstavní sály, kde je nyní výstava k 140 letům muzea, vzniklo tu nové kancelářské zázemí i dětský ateliér. Opravy se dočkal přednáškový sál a suterén bude patřit pernštejnské zbrojnici s interaktivními prvky. Ještě letos by měla být hotová i nová expozice numismatiky se zámeckou pokladnicí, kde budou vystaveny největší poklady ze sbírek muzea," dodal Línek.

Před sebou má oblíbený areál ještě dva velké zásadní projekty a několik menších, spíše údržbových. „Zásadní je pro nás dokončit i zázemí pro návštěvníky a společenský provoz na zámku. Proto začaly projekční práce na společenském sálu podle studie architekty Evy Jiřičné a na návštěvnickém centru a nových výstavních sálech podle studie Petra Všetečky. Na ně budeme chtít čerpat evropské dotace v novém období," sdělil Roman Línek. Po přestěhování Východočeské galerie do Winternitzových mlýnů vzniknou v prvním patře nad návštěvnickým centrem přírodovědné expozice.

V depozitárním areálu v Ohrazenicích roste v jedné z budov malé konzervátorské pracoviště. Z finančních důvodů je zatím zaparkovaný projekt krajského archeodepozitáře v další budově areálu.

Zdroj a foto: Pardubický kraj