Pardubický kraj zná své nejlepší učitele za rok 2021

Česká Třebová – Ve společenském sále Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové byla předána nová krajská ocenění pro nejlepší učitele roku, která nesou právě jméno českotřebovského rodáka a prvního československého ministra školství. Do síně slávy bylo navíc uvedeno prvních pět osobností.

„Oceňování pedagogů na úrovni Pardubického kraje vnímám jako jednu z možností, jak poděkovat učitelům ve všech stupních vzdělávání za jejich práci. Zároveň chceme přispět k tomu, aby si naše společnost práce učitelů více vážila a vnímala zajímavé a nadané pedagogy ve svém okolí, kteří si zaslouží ocenit," uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. „Letošní první ročník bereme jako zkušební a doufám, že se do nominací v novém ročníku zapojí také veřejnost. V květnu budou spuštěny webové stránky s možnostmi nominace, ale také medailonky oceněných pedagogů," řekl Josef Kozel.

Nové krajské ceny nesou jméno prvního československého ministra školství Gustava Habrmana, který je rodákem z České Třebové. „Gustav Habrman byl od roku 1918 dva roky ministrem školství a následně mezi lety 1921 a 1925 ministrem sociální práce. Je tak přirozené, že si chceme jeho jméno připomínat v rámci oceňování pedagogů v našem kraji," řekl hejtman Martin Netolický. „Myslím si, že již první ročník ukázal, že v našem regionu máme řadu vynikajících pedagogů. Osobně jsem rád, že výběrová komise do síně slávy uvedla například zakladatele Gymnázia Mozartova v Pardubicích Otto Horáka či nebo pana Jaromíra Höniga, který je dlouhá léta spojen s naší pardubickou konzervatoří.

Cena Gustava Habrmana bude udělována vždy za uplynulý kalendářní rok ve čtyřech dílčích kategoriích dle stupně vzdělávání, a to: mateřské školy, základní školy, střední školy a mimoškolní vzdělávání, do kterého spadají domovy mládeže, domy dětí a mládeže, základní umělecké školy a další volnočasová pedagogika. Další kategorií je Síň slávy krajského školství. Tato cena není navázána na konkrétní kalendářní rok. Jedná se o ocenění za příkladnou a dlouhodobou pedagogickou činnost bez ohledu na stupeň vzdělávání. Je udělována aktivním, ale i seniorním pedagogům. V rámci jednoho ročníku je možné udělit i několik ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost.

Ocenena-pani-Bronislava-Stursova
« z 7 »

Ocenění pedagogové Cenou Gustava Habrmana

Mateřské školy
• Bc. Petra Filipiová – Mateřská škola Strojařů Chrudim

Základní školy
• Bc. Kamila Rybinová – Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27

Střední školy
• Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D – Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Mimoškolní vzdělávání
• Jitka Folbrechtová – Dům dětí a mládeže Beta Pardubice

Síň slávy:
• Mgr. Vladimír Velešík – Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
• Mgr. Jaromír Hönig – Konzervatoř Pardubice
• RNDr. Otto Horák – Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
• Mgr. Bronislava Štursová – Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice
• Mgr. Lada Morávková – Základní škola Dašice

Autor: Mgr. Dominik Barták / Pardubický kraj
Zdroj a foto: Pardubický kraj