Pardubický kraj zahájí v říjnu příjem žádostí o kotlíkové dotace…

Pardubický kraj – Popáté bude Pardubický kraj vyřizovat žádosti o poskytnutí kotlíkových dotací. Ty slouží k výměně starých zdrojů tepla za nový, ekologický zdroj. Pro žadatele se ve vybraných městech kraje uskuteční v září semináře k podmínkám předkládání žádostí a poskytnutí dotace.  

„Výměna kotlů na pevná paliva je bezesporu přínosem pro přírodu i obyvatele Pardubického kraje. Nikdo z nás si nepřeje kouřící komíny. Kotlíkové dotace tak výraznou měrou přispívají ke zlepšení životního prostředí. V letošním roce jsme připravili již pátou výzvu, a pro žadatele je tak připraveno 176,4 milionů korun. První peníze mohou úspěšní žadatelé 5. výzvy dostat již na jaře v příštím roce,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Žádosti o poskytnutí dotace budou předkládány prostřednictvím webové aplikace dostupné na webových stránkách Pardubického kraje. Žádosti bude možné v uvedené aplikaci vyplňovat již od 4. září 2019. Příjem žádostí bude zahájen dne 8. října 2019 v 6.30 hod a ukončen 30. října 2020. Úspěšní žadatelé musí zrealizovat výměnu kotle a předložit závěrečné vyúčtování do 10 měsíců po podepsání smlouvy.

„Dotace se bude týkat výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícího emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 v rodinných domech na území Pardubického kraje. Nahradit je bude možné kotli na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním, tepelnými čerpadly, plynovými nebo kondenzačními kotli,“ sdělila Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.  

Výše podpory se bude pohybovat v závislosti na novém tepelném zdroji od 95 do 120 tisíc korun.  Ta může být dále navýšena o 7,5 tis. Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území (seznam prioritních obcí tvoří přílohu výzvy).

„Veškeré informace najdou žadatelé o dotaci na webových stránkách Pardubického kraje, všechny obce od nás obdrží e-mailem informaci o vyhlášené výzvě. Připraveni jsme na telefonické, e-mailové i osobní konzultace. Součástí publicity budou i semináře pro žadatele, konat se budou vždy v jednom městě každého okresu Pardubického kraje,“ informovala Hana Štěpánová.

Semináře se budou konat: 9. září Svitavy, 11. září Pardubice, 16. září Letohrad a 17. září Hlinsko. Podrobné informace lze najít na: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •