Pardubický kraj předal ceny talentovaným žákům…

Pardubice – Ocenění za skvělé výsledky ze soutěží převzali v prosinci nadaní žáci z rukou radních Bohumila Bernáška a Hany Štěpánové.  Udílení cen Mladý talent Pardubického kraje je součástí programu podpory nadaných žáků v našem kraji. Oceněno bylo 20 nadaných soutěžících z 65 nominovaných, akce se uskutečnila v sále Jana Kašpara na Krajském úřadu.

„Velice si vážíme nadaných mladých lidí a chceme vám poděkovat za vaše výsledky. Poděkování patří i rodičům, prarodičům, trenérům a učitelům, za to, že vás připravují a podporují.  Pardubický kraj velmi oceňuje vaše vaši systematickou práci a vzornou reprezentaci“, řekl při oceňování talentů radní pro školství Bohumil Bernášek.  

Ocenění Mladý talent Pardubického kraje 2019 je udělováno žákům základních a středních škol, kteří získali vynikající umístění v celostátních a mezinárodních soutěžích, pracovali na úspěšných projektech a dosáhli výrazných úspěchů v humanitním, přírodovědném, technickém, uměleckém nebo sportovním oboru. Celkem přijato 69 návrhů. Ceny Mladý talent Pardubického kraje 2019 byly uděleny ve 2 kategoriích – žáci ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáci středních škol. Uděleno bylo 5 cen v kategorii ZŠ a 15 cen v kategorii SŠ.

Pardubický kraj předal ceny talentovaným žákům
« 1 z 4 »

„Ať se vám mladým daří i nadále a nechybí vám nadšení. Všem nám přeji, aby z vaší práce měla užitek celá společnost. Fandím vám ve vašem úsilí a přeji další úspěchy ve vašich kariérách,“ řekla radní Hana Štěpánová, odpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.   

Udílení cen Mladý talent je součástí programu podpory nadaných žáků Pardubického kraje, který je v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji a je součástí systému podpory nadání a péče o nadané žáky. Cílem programu je podporovat odborné zájmy žáků a jejich odborný růst, napomáhat k identifikaci a uplatnění nadání, rozvoji tvořivosti v oblasti školních i volnočasových aktivit a přispívat ke smysluplnému využívání volného času dětí a mládeže.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •