Pardubický kraj jako jeden z mála podporuje majitele lesních porostů v boji s kůrovcem…

Pardubický kraj – Hned dva dotační tituly schválili zastupitelé na svém posledním jednání. Ty mají pomoci v boji proti kůrovci. První podpoří drobné vlastníky lesa. Druhý je určen pro obce, jako kompenzace za pomoc hasičů při likvidaci napadeného dřeva.  Na tento rok je vyčleněna částka 10 miliónů korun.

„Dotační titul je určen vlastníkům lesů do 50 hektarů na jejich ochranu. Chceme tak zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců.  Dále chceme uvolnit finanční prostředky pro obce, jakožto zřizovatele jednotek dobrovolných hasičů, kteří se mohou na bázi dobrovolnosti zapojit do likvidace kůrovcového dřeva. V letošním roce jsme schválili částku 10 miliónů korun a se stejnou sumou počítám i na rok 2021,“ sdělil hejtman Netolický

Šíření kůrovcové kalamity z Moravy a Vysočiny, začíná významně ovlivňovat lesy v Pardubickém kraji a zejména malí vlastníci lesů mají ztížené podmínky pro realizaci opatření proti kůrovci.

„Zájemci o finanční prostředky budou moci podávat žádosti od 15. ledna letošního roku. Veškeré informace najdou webových stránkách Pardubického kraje,“ řekl Václav Kroutil, radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkov. 

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •