Pardubický kraj dbá o hygienická zázemí na školách…

KRAJ – Nejen nabídka učebních oborů má vliv na výběr střední školy. Rodiče i žáci se zajímají o celkovou vybavenost a to nejen odborných učeben nebo dílen. Vedení kraje dbá i o hygienická zázemí na školách.  Na SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim chystá kompletní rekonstrukci sociálních zařízení.

„V případě zemědělské školy se jedná o kompletní rekonstrukci WC pro dívky i chlapce ve všech podlažích školní budovy a v objektu tělocvičny. Součástí je provedení dispozičních změn, které odstraní problémy, které nejsou v souladu s hygienickými předpisy. Kromě jiného budou provedeny úpravy obkladů a dlažby. Celková investice je ve výši 10,6 milionů korun s DPH," sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Oprava sociálního zařízení v chrudimské škole není jedinou, kterou Pardubický kraj v letošním školním roce realizoval. Ve Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice byly opraveny toalety a sprchy tak, aby byly bezbariérové a mohli je využít i osoby s omezenou schopností pohybu. Jednalo se o investici za 4,7 milionu.  Na Gymnáziu a Střední odborné škole v Přelouči bylo rekonstruováno sociální zařízení v objektu odborné výuky i v hlavním objektu školy a to za 8 milionů korun.

„V nejbližší době dokončujeme přístavbu třípodlažního sociálního zařízení za 13 milionů korun na Střední zdravotnické škole ve Svitavách. Její součástí je však i nová učebna s kabinetem," informoval Bohumil Bernášek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj