Pardubickem za technickými památkami…

Pardubicko, to nejsou jen hrady a zámky, krásná příroda a bohatá nabídka kulturních akcí, ale také zajímavé technické památky. Objevte je s námi!

Každý vodák určitě zná a miluje sjezdy Opatovického kanálu, ne každý už ale ví, že Opatovický kanál je zároveň významné technické dílo z 15. století. Z původního Opatovického kanálu o délce necelých 35 km se dodnes zachovalo 26 km. Kanál byl vybudován za dob Pernštejnů a napájel v té době největší soustavu rybníků v Čechách. Na jeho toku se původně nacházelo 32 mlýnů, z nichž se do současnosti zachovaly jen dva – jeden u obce Břehy, druhý pak u Lázní Bohdaneč. Opatovický kanál je kulturní památkou a dodnes si zachoval svou původní funkci a zásobuje vodou několik rybníků na Bohdanečsku.

Opatovický kanál si mohou užít nejen vodáci, ale také cyklisté, protože na území Bohdanečska je vyznačeno 8 cyklotras „Podél Opatovického kanálu", které jsou doplněné nejen informačními tabulemi, ale také odpočinkovými stanovišti.

V našem putování po technických památkách Pardubicka nesmíme opomenout Semínský akvadukt v obci Semín. Ten pochází z let 1498 až 1521 a jde o mimoúrovňové křížení Opatovického kanálu a Sopřečského potoka. K akvaduktu se můžete vydat pěšky nebo na kole, cesta je z obce Semín pěkně značena; po krátké odbočce lesem narazíte nejen na akvadukt, ale i na odpočinkové stanoviště s informační tabulí.

Opatovicky kanal
« z 13 »

A když už jsme u akvaduktů, vaší pozornosti by určitě neměla uniknout dvojice akvaduktů poblíž Sezemic. Velký sezemický akvadukt z roku 1892 patřil v minulosti k mlýnu. Jedná se o cihelno-betonový akvadukt o délce 13 metrů se dvěma mostními oblouky, jenž tvoří vodní křižovatku Mlýnského náhonu, který vede nad tokem Zadní Lodrantky. Malý akvadukt se nachází 1 km jižně od Velkého akvaduktu. Byl vybudován v roce 1898, aby sváděl odpad do Malokolodějského odpadu pod Dvakačovickým kanálem. Malý akvadukt je dlouhý 6 m a široký 3 m, v boční stěně má stavidlo, kterým lze korigovat stav vody. Oba akvadukty byly zapsány na seznam kulturních památek.

K Velkému sezemickému akvaduktu můžete dojít pěšky nebo dojet na kole, protože i k němu vede značená cyklotrasa. Přístup k Malému akvaduktu je poměrně komplikovaný, zarostlá lesní cesta, ze které ani nepoznáte, že na vás čeká další technická stavba, však dopřeje všem odvážlivcům jedinečný zážitek z konečného objevu. Berte tedy jako výzvu Malý sezemický akvadukt vůbec najít, určitě si tento výlet užijete.

Dalším velmi zajímavou technickou památkou v širším okolí Pardubic je Malá vodní elektrárna v Přelouči. Monumentální soustavu jezu, zdymadla, mostu a hydroelektrárny na Labi vystavěla podle projektu architekta Františka Roitha pražská firma Kapsa a Müller. Do provozu byla elektrárna uvedena v roce 1924. Byly zde instalovány 4 Francisovy turbíny, z nichž dvě byly v roce 2003 nahrazeny Kaplanovými turbínami.

Kulturní a informační centrum města Přelouče pořádá mimořádné komentované prohlídky elektrárny, jejichž kapacita bývá velmi rychle naplněna. Elektrárna získala také ocenění Stavba 20. století Pardubického kraje.

Další informace a tipy na výlety najdete na webu www.TOPardubicko.cz nebo na facebooku Turistické oblasti Pardubicko @TOPardubicko.