Pardubickem za církevními památkami…

Pardubicko, to jsou i krásné církevní památky. Vydejte se s námi na výlet a navštivte známé i méně známé kostely, dřevěné zvonice nebo majestátní a bohatě zdobenou kapli.

Než se vydáte na výlet do okolí Pardubic, nesmíte zapomenout navštívit kostel sv. Bartoloměje a kostel Zvěstování Panny Marie přímo v Pardubicích. Oba kostely bývají pro prohlídky otevřeny při zvláštních příležitostech, jako jsou Dny evropského kulturního dědictví, Noc kostelů a další.

Kostel sv. Bartoloměje byl postaven na začátku 16. století. Měl sloužit katolické menšině obyvatel města Pardubice a zároveň jako rodová hrobka české větve Pernštejnů. Dominantu presbyteria chrámu tvoří mohutná pískovcová tumba, zakrytá mramorovým náhrobním kamenem s postavou Vojtěcha z Pernštejna. Dochovaná původní dispozice a malířská výzdoba řadí tento kostel k unikátním dokladům o podobě chrámového prostoru v 16. století.

Kostel Zvěstování Panny Marie založili jako farní kostel v polovině 14. století páni z Pardubic a Arnošt z Pardubic, první arcibiskup pražský, jej zaopatřil privilegii. Na počátku 16. století nechal kostel přestavět Vilém z Pernštejna. V lodi kostela najdeme žebrovou klenbu, v presbytáři se dochovala pozdně gotická sklípková klenba.

Jako první mimo samotné Pardubice doporučujeme navštívit kostel sv. Mikuláše, který je dominantou obce Veliny. Novobarokní soubor kostela, zvonice a márnice byl postaven v roce 1752 v copovém slohu. Novobarokní jednoloďový kostel je dřevěný, roubený se šindelovou střechou ve tvaru trojúhelníku. Uvnitř kostela najdeme v západní části kruchtu (kůr) s funkčními varhanami na vyřezávaných sloupcích a také presbytář obrácený k východu.

V márnici kostela je uložena velká zvláštnost, o které se málokde dočteme – takzvaná „josefínská rakev" pocházející asi z 80. let 18. století. V době morových epidemií byli zemřelí z důvodu úspory dřeva na rakve spouštěni do hrobu otevřením dna rakve. Josefínská rakev se proto někdy nazývá jako rakev morová. Tento způsob pohřbívání se však pro silný odpor obyvatelstva používal jen krátce.

Kromě márnice najdeme v areálu kostela také mohutnou dřevěnou zvonici se dvěma zvony historické hodnoty. Při prohlídce doporučujeme vystoupat po dřevěných schodech a naslouchat dramatickému příběhu velinských zvonů. Přečíst si o nich můžete také zde.

Při návštěvě Velin doporučujeme využít možnosti prohlídek kostela, márnice i zvonice. Ačkoli je kostel krásný a obdivuhodný i při prohlídce zvenčí, návštěva interiérů i věže zvonice vás určitě ohromí! Neváhejte se proto obrátit na starostu obce Veliny, protože na jeho výklad budete s láskou vzpomínat ještě dlouho po své návštěvě. Tel. 466 682 187, e-mail: obecveliny@volny.cz

Kostel sv. Bartoloměje, Pardubice
« z 16 »

Na Holicku doporučujeme zastavit v obci Horní Ředice u kostela sv. Václava. Novorománský kostel z roku 1857 nahradil původní opevněný dřevěný kostel z roku 1349. V areálu kostela se nachází hřbitov a dřevěná zvonice.

Na úpatí Železných hor doporučujeme návštěvu kaple sv. Romedia Zámku Choltice, která byla stanovena farním kostelem v roce 1786. Stavba kaple byla započata v polovině 17. století a jako stavitel je uváděn Rossi de Lucca; zdejší kamenické a štukové práce jsou pak spjaty se jménem Pietro Paolo Vago di Como. Kaple je osmiboká, uvnitř dělená deseti pilastry (dekorativními plochými sloupy). Opravdovou kuriozitou kaple je umístění osmi „hlavních kacířů (heretiků)" s hanlivými emblémy. Postavy Aria, Šimona Mága, Manese a Nestoria doplňují dva čeští kacíři Jan Hus a Jeroným Pražský a nechybí ani reformátoři Jan Luther a Jan Kalvín.

Na úpatí Železných hor doporučujeme dále navštívit gotický kostel sv. Václava, mučedníka s krásnou dřevěnou zvonicí ze 14. století v obci Jezbořice. Původně dřevěný kostel byl založen v roce 1055, ale po vyhoření byl v 15. znovu postaven z kamene a v 17. století byl kostel prodloužen a přestavěn, jsou zde tedy patrné barokní úpravy.

Za zastavení rozhodně stojí i krásný kostel sv. Václava v obci Mikulovice u Pardubic z roku 1387. Během třicetileté války byl kostel vypálen, jeho současná barokní podoba pochází z let 1768-69. Nejstarší památkou, která se v kostele nachází, je cínová křtitelnice z roku 1487.

Další z krásných církevních památek je dřevěná zvonice kostela Povýšení sv. Kříže v obci Třebosice. Raně gotický, barokně upravený kostel stojí na severním okraji venkovské návsi. Dřevěná zvonice je jednou z posledních typických souměrných osmibokých staveb a podle odborníků patří k nejcennějším stavbám tohoto druhu v celé republice.

Náš další tip na výlet za církevními památkami směřuje na Bohdanečsko do obce Vápno. Zde se na úbočí vyvýšeniny zvané Sušina nachází krásný kostel sv. Jiří, o němž se dochovaly první zmínky z roku 1366.

Při svém cestování po Bohdanečsku byste rozhodně neměli minout ani kostel sv. Vojtěcha v Dolanech. Tento pseudorománský kostel pochází z let 1913-14 a je dílem architekta Bořka Dvořáka; oltář zhotovil Bohumil Bek a výmalbu interiéru provedl Antonín Häusler.

A na závěr nesmíme opomenout ani kostel sv. Václava a Leopolda, který je součástí areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Kostel je zmiňovám od roku 1359, v 2. polovině 17. století byl zbarokizován a po požáru roku 1857 získal roku 1859 svou současnou novorenesanční podobu díky císaři Františku Josefovi I. a jeho manželce Alžbětě, zvané Sisi.

Další církevní památky, turistické cíle i tipy na výlety najdete na www.TOPardubicko.cz a nebo na facebooku @TOPardubicko.