Pardubické ZUŠky, Lentilka a Ratolest získaly darem stovky respirátorů…

Pardubice – Město rozdalo mezi čtyři vybraná školská a zdravotnická zařízení celkem 3000 respirátorů, které obdrželo formou daru od místní společnosti Foxconn. Ochranné prostředky přitom putovaly na ta místa, která nejsou zásobována ochrannými pomůckami ze strany státu, a to navzdory skutečnosti, že i zde musí zaměstnanci a děti dodržovat Ministerstvem zdravotnictví přijatá opatření.

„Z celkových 3000 respirátorů putovalo 900 do základní umělecké školy v Havlíčkově ulici, stejný počet obdržela také základní umělecká škola v Lonkově ulici, další jsme předali nestátním zdravotnickým zařízením zřizovaným městem, 700 respirátorů získala Lentilka a 500 kusů tohoto ochranného prostředku obdržela organizace Ratolest. Děkuji společnosti Foxconn za adresnou podporu, jelikož pomůžeme přesně v těch zařízeních, která stát v rámci rozdělování ochranných prostředků do školských zařízení opomenul. Další dodávky ochranných prostředků do mateřských a základních škol se sice připravují, a to na základě dat o počtu zaměstnanců, jejichž sběr provádí Ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu, ze seznamu bohužel zcela vypadla školská zařízení typu základní umělecké školy, ačkoli Ministerstvo zdravotnictví povolilo výuku v ZUŠkách alespoň v režimu prezenční individuální výuky, kdy se učitel věnuje jednomu žákovi. I v tomto případě však platí povinnost dodržovat nastavená opatření v podobě ochrany dýchacích cest a pravidelného testování na Covid-19,“ informuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že základní umělecké školy musí tyto ochranné prostředky, stejně jako testování zaměstnanců, financovat z provozního příspěvku zřizovatele, tedy statutárního města Pardubice.

K podobné situaci podle slov náměstka dochází také u zdravotnických organizací, která děti sice navštěvují, ale která nespadají do kategorie škola či školské zařízení. V Pardubicích se tak s absencí zásobování ze strany státu potýkají zmíněné městské příspěvkové organizace Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum a Ratolest – dětská péče a léčebná rehabilitaci. „V těchto zařízeních se přitom jedná o péči podobnou té v mateřských školách. Navíc jde o děti mladší 18 měsíců či s handicapem, které často vyžadují ještě těsnější kontakt se zaměstnanci, než je tomu v případě mateřinek. Jelikož však ani jedno z těchto zařízení není zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení, zásobování ochrannými prostředky ze strany státu se na ně též nevztahuje, stejně jako se například na Lentilku nevztahovalo uzavření škol a dětských skupin, jelikož ani mezi tato zařízení Lentilka nepatří. Zajistit si veškeré požadované ochranné prostředky včetně testování je pak pro jednotlivé organizace finančně náročné, protože všechny náklady s tím spojené musí podobně jako ZUŠky zaplatit z provozního příspěvku města,“ dodává náměstek Rychtecký.

Ratolest
« z 4 »

S dodržováním přijatých opatření na území Pardubic se proto rozhodla pomoci společnost Foxconn. „Ve spolupráci s městem se vždy snažíme pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba a naplňujeme tímto naši strategii být dobrým sousedem. Jelikož naše společnost disponuje dostatečnými zásobami těchto ochranných pomůcek, rádi jsme část respirátorů FFP2 do obou pardubických ZUŠek a zdravotnických zařízení Lentilka a Ratolest darovali,“ uvedl za společnost Pavel Kožený, manažer PR a komunikace.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

 •  
 •  
 • První milník v realizaci Revitalizace letního stadionu splněn…
 • Pardubice – Dnes byly členům zastupitelstva statutárního města Pardubice zástupci společnosti PORR a.s. představeny a prezentovány finální vizualizace projektu Revitalizace

  •  
  •  
 • Silný vítr řádí v Pardubicích…
 • Pardubice – Silný vítr v Pardubicích nám přivál také několik událostí. První byly létající polystyrenové desky nad křižovatkou u Domu

  •  
  •  
 • Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici…
 • Pardubice – Radním Pardubického kraje bude čtyřikrát do roka předávat kontrolní zprávu z výstavby pavilonu urgentního příjmu s centralizací akutních provozu v Pardubické

  •  
  •  
 • Pizza za 76 korun, palačinka za 35 korun. Díky nové pardubické fast foodové restauraci POE POE to není sen, ale realita!
 • Pardubice – Na „kulatém“ rohu pardubické třídy Míru a Masarykova náměstí, v místě, kde dříve sídlila banka, vznikla nová moderní fast

  •  
  •  
 • Večer splněných přání s odtahem vozidla…
 • Pardubice – Pro dobrotu na žebrotu. O platnosti tohoto úsloví se hlídky strážníků přesvědčují s pravidelností tak železnou, že by z toho

  •  
  •