Pardubická kultura v době karantény…

Pardubice – Jednou z oblastí, na které velmi tvrdě dopadla současná karanténa, je bezesporu oblast kultury. Řada kulturních a společenských akcí je odložena, nebo rovnou zrušena, a činnost organizací zaměřených na kulturní rozvoj dětí či široké veřejnosti je tak zásadně ohrožena. Situaci nebere na lehkou váhu pardubická radnice a s jednotlivými aktéry na poli kultury bude jednat o možné podpoře. Naléhavost situace a pozitivní vliv kulturních organizací přibližuje také prohlášení Kulturní komise, která je poradním orgánem Rady města Pardubic.

„Kulturní komise vydala prohlášení k pardubické kulturní veřejnosti, ve kterém upozorňuje na nelehké období kulturních subjektů. Uvědomujeme si tuto nelehkou situaci a vážíme si činnosti, kterou subjekty a jednotlivci vyvíjejí, proto se budeme snažit minimalizovat dopady na jejich činnost tak, aby až tato kritická situace skončí, mohli dál poskytovat své služby občanům Pardubic,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch, do jehož gesce spadá oblast kultury. 

„Nacházíme se v situaci, kdy se kultura a umění mohou zdát zbytnými, ale není tomu tak. Obdobně jako lékařskému a pečovatelskému personálu je potřeba v této situaci poděkovat také všem dobrovolníkům a iniciativám pomáhajícím bez jakýchkoli finančních nároků. V mnoha případech se jedná o osoby činné v kulturní či umělecké sféře, které se samy potýkají s velkou nejistotou příjmů a obživy,“ stojí v prohlášení komise. Prohlášení připomíná i snahu sdílet kulturní aktivity alternativními cestami – kulturní a umělecký sektor na nastalou nelehkou situaci zareagoval téměř okamžitě, aby i nadále mohl poskytovat své služby veřejnosti.

„V rámci dotačních programů budeme jednat s pořadateli, kteří byli nuceni přesunout či zrušit jednotlivé akce, a budeme hledat cesty, jak zajistit pokračování těchto aktivit do budoucna. V principu chceme v první řadě podpořit realizátory celoročních a dlouhodobých projektů a dle situace individuálně jednat s těmi pořadateli jednorázových akcí, kterých se karanténa dotkla“ dodal náměstek Jan Mazuch.

S ohledem na aktuální dění také magistrát pozastaví příjem žádostí o dotaci v rámci druhého dotačního kola, které se týká podpory kulturních akcí pořádaných ve druhém pololetí. „K tomuto kroku přistupujeme proto, aby pořadatelé měli možnost podat žádost v době, která bude pro všechny přehlednější. V současnosti se hledají náhradní termíny neuskutečněných akcí, nikdo nevíme, jak se situace vyvine a nechceme tak tlačit pořadatele k nějakým zásadním rozhodnutím,“ dodal náměstek Mazuch.

Pořadatelé akcí, jejichž dotační podpora byla již schválena orgány města, byli vyzváni k nahlášení případných změn způsobených karanténou. Pokud akce proběhnou v jiném termínu, nicméně v obdobném rozsahu, nebude to pro ně z hlediska dotačního řízení znamenat žádný postih.

PROHLÁŠENÍ KULTURNÍ KOMISE K PARDUBICKÉ KULTURNÍ VEŘEJNOSTI

S příchodem opatření souvisejících se snahou zamezit šíření nového tipu koronaviru se rytmus a způsob života každého z nás změnil prakticky ze dne na den. Lékaři, lékařky i další zdravotní personál, pracovníci a pracovnice v sociálních službách, psychologové a psycholožky – ti všichni se intenzivněji než kdy jindy zasazují o to, aby se fyzické i duševní zdraví jednotlivců i celé naší společnosti výrazně nepodlomilo. Za jejich nezištnou a obětavou práci jim patří obrovský dík nás všech. 

Nacházíme se v situaci, kdy se kultura a umění mohou zdát zbytnými, ale není tomu tak. Obdobně jako lékařskému a pečovatelskému personálu je potřeba v této situaci poděkovat také všem dobrovolníkům a inciativám pomáhajícím bez jakýchkoli finančních nároků seniorům a nemocným s nákupy, se šitím roušek svým spoluobčanům, nemocnicím a dalším veřejným službám apod. V mnoha případech se jedná o osoby činné v kulturní či umělecké sféře, které se sami potýkají s velkou nejistotou příjmů a obživy. 

Je třeba rovněž ocenit, že kulturní a umělecký sektor na nastalou nelehkou situaci zareagoval téměř okamžitě, aby i nadále mohl poskytovat své služby veřejnosti. A proto to, co nyní nemůžeme fyzicky obdivovat v prostorách divadel, kin, muzeí a galerií, přichází prostřednictvím internetu za námi do našich domovů. 

To vše a mnohem víc dokládá, že umění a kultura nejsou zbytnými a že jednotlivcům i celé společnosti skýtají nejen zábavu, poučení, ale také útěchu a nezištnou pomoc a podporu v nelehkých dobách. Nejen proto se my, členové kulturní komise při Radě města Pardubic, budeme zasazovat o to, aby finanční i jiná podpora kulturní diverzity města byla zachována v co nejvyšší možné míře a aby především ve smyslu aktuálních dotačních řízení byla reflektována nenadálost situace a pozitivně kvitována flexibilita subjektů na tuto skutečnost zareagovat.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce

  •  
  •