Pardubice oslavily 139. výročí narození prvního českého aviatika a zahájily DEN DOPRAVY ČR

Pardubice – Po dvou letech konečně bez jakéhokoliv omezení mohl začít jubilejní desátý ročník DNE DOPRAVY ČR, který připomíná slavnou historii i dynamicky se rozvíjející současnost dopravy v Pardubicích. Každoročně tento národní dopravní projekt startuje v den, kdy si připomínáme narození prvního českého aviatika Ing. Jana Kašpara. V letošním roce od tohoto data uplynulo už 139 let, v polovině května pak uběhlo 111 let od legendárního Kašparova přeletu z Pardubic do Prahy. 

Ne nadarmo právě Pardubice hostí národní dopravní projekt DEN DOPRAVY ČR. Město, které je křižovatkou dopravních cest, vděčí za svůj rozvoj v posledních dvou stech letech právě dopravě. A pochopitelně osobnostem, které řadíme mezi zakladatele dopravy. Vedle zmíněného Jana Kašpara, který se v době báječných mužů na létajících strojích stal prvním českým aviatikem, také třeba jeho bratranci Eugenu Čihákovi. Nebo popularizátorovi a mecenášovi baronu Arturu Krausovi či projektantovi železnic Janu Pernerovi

DEN DOPRAVY ČR jak už je tradicí zahájil symbolický pozdrav a hold současných letců Janu Kašparovi v podobě průletu letounů nad aviatikovou hrobkou. „Dnes v době nadzvukových letadel a obřích dopravních strojů nám může vzpomínka na aeroplány z latí a plátna připadat nostalgicky úsměvná, bez odvážných průkopníků by ale současný rozvoj nebyl možný," podotkl senátor a 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš. „Na každém počátku musí být někdo, kdo vyzkouší, kudy vede cesta a po ní pak vede ostatní. Tito muži byli těmi, kteří určili správný směr.

Vystudovaný strojní inženýr Kašpar začal správný směr po prvních neúspěšných pokusech nacházet na konci prvního desetiletí dvacátého století. Tehdy zaznamenal svůj první let dlouhý dva kilometry a po dvou měsících, v červnu roku 1910 složil úspěšně pilotní zkoušku. Začal veřejně vystupovat, ukazovat, že se může vznést stroj těžší vzduchu a také konstruovat vlastní letadla. A chystat se na svůj slavný dálkový přelet z Pardubic do Velké Chuchle, který uskutečnil 13. května 1911. 

Tento Kašparův let vešel do dějin a učebnic, v jeho stínu tak zůstaly vzlety, při kterých měl první český aviatik na palubě pasažéra. „Historicky prvním cestujícím v letadle byl u nás Kašparův bratranec Eugen Čihák, který s aviatikem absolvoval kratší let ještě před slavnou cestou do Velké Chuchle. Prvním opravdovým pasažérem při dálkovém letu byl vedoucí sportovní rubriky Národní politiky Jaroslav Kalva, který měl k aviatice blízko a byl jejím velkým propagátorem," podotkl předseda Společnosti Jana Kašpara, pardubický historik Jiří Kotyk. „Jana Kašpara tak s nadsázkou můžeme vedle titulu prvního českého aviatika označit i za zakladatele dopravního letectví."

Jestliže se Jan Kašpar, jeho bratranec Eugen Čihák nebo baron Artur Kraus nesmazatelně zapsali do kroniky českého létání, svůj významný otisk v dějinách železniční dopravy zanechal Jan Perner. Rodák ze středočeských Bratčic spojil s Pardubicemi svůj krátký život a jeho plán trasování Severní státní dráhy výrazně ovlivnil rozvoj města. „Je zajímavé, kolik zakladatelů a průkopníků dopravy Pardubice ve své historii měly," připomněl náměstek pardubického primátora Jan Mazuch. „A je úctyhodné, jak ovlivnili město jako takové. Stačí srovnat význam dvou sousedních měst, Pardubic a Chrudimi, v době před Pernerem a sledovat dynamický rozvoj našeho města v několika desítkách let poté, co přes něj inženýr Perner natrasoval železniční trať z Olomouce do Prahy a Drážďan. To nám dává i jednoznačnou odpověď na otázku, jak důležité jsou dopravní cesty pro rozmach území. I proto si dnes s velkou pokorou a úctou musíme připomínat odkaz osobností, jakými byli Perner nebo Kašpar."

Tuto myšlenku potvrzuje a zdůrazňuje i Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která je odborným garantem DNE DOPRAVY ČR. „O skutečnosti, že rozvoj je tam, kam vede dopravní cesta, se přesvědčujeme každodenně a dnes to možná cítíme víc, než v minulosti. O to důležitější je ten počátek, který položili zakladatelé dopravy, jimž dnes vedle věnců a květin na hrob skládáme i svůj hold," uvedl ředitel Miroslav Němec a připomněl i další zajímavý aspekt. „Náš obdiv si zaslouží i věk, ve kterém tyto osobnosti svých úspěchů dosáhly. Janu Kašparovi bylo necelých osmadvacet let, když se vydal na svůj slavný dálkový let, Janu Pernerovi bylo čerstvých třicet, když zemřel na zranění utrpěné při inspekční cestě na nové dráze. Považovat je tak můžeme zároveň za inspirátory pro mladou generaci v oblasti dopravy."

Připomínka výročí narození prvního českého aviatika Jana Kašpara a uctění památky dalších zakladatelů dopravy se v pietním duchu odehrála na městských hřbitovech, kde je místo jejich posledního odpočinku. Na oficiální akt položení věnců z rukou významných osobností veřejného života navázal další program v centru města. Odpoledne se hlavní pardubický bulvár, třída Míru, stal dějištěm happeningu, který přiblížil odkaz zakladatelů dopravy široké veřejnosti. Velkoplošné panely seznámily kolemjdoucí s historií počátků dopravy ve městě a osudy těch, kteří její základy položily. Při této příležitosti se květiny a věnce objevily i u sochy Jana Kašpara. Patřily nejen jemu, ale i jeho loni zesnulé praneteři Evě Perrové, která neúnavně pečovala o památku svého slavného předka a významnou měrou se zasloužila ve spolupráci se Společností Jana Kašpara o rekonstrukci jeho hrobky v roce 2013.

Autor: Mgr. Danuše Hykšová
Zdroj a foto: Společnost Jana Kašpara