Pardubice oslaví sametovou revoluci příběhy pamětníků…

Pardubice – Slavnostní prezentací ve Východočeském divadle vyvrcholí vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů, kterým se město Pardubice připojilo k akci Nezapomeňme, oslavám 30. výročí od pádu komunistického režimu.

Vzpomínky pamětníka 2. světové války, lidí postižených kolektivizací v 50. letech, vyprávění přímých účastníků sametové revoluce, ale i třeba člověka, který stál na druhé straně. I takové životní příběhy pamětníků představí žáci pardubických základních škol na závěrečné prezentaci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Ta se uskuteční v neděli 17. listopadu od 14 hodin v sále Východočeského divadla Pardubice. Projektu, který v Pardubicích realizuje nezisková organizace Post Bellum, se školy účastní již počtvrté díky finanční podpoře Magistrátu města Pardubice. Tentokrát je projekt součástí oslav Nezapomeňme, které pořádá ve spolupráci s více než 30 městy po celé republice nezisková organizace Post Bellum. Město Pardubice se do oslav zapojilo právě projektem Příběhy našich sousedů.

Na závěrečné prezentaci žáci v několika minutách představí veřejnosti i čestné porotě příběh svého pamětníka, jehož vzpomínky natočili a zpracovali. Diváci budou mít možnost si poslechnout rozhlasovou reportáž či zhlédnout televizní reportáž, kterou vytvořili. Mezi pamětníky letošního ročníku jsou například dlouholetý ředitel pardubického gymnázia Josef Kubát, který žákům mimo jiné vyprávěl o studentském protestním pochodu v Pardubicích v listopadu 1989, spoluzakladatelé pardubického Občanského fóra Libor Kudláček, Jiří Razskazov a Miroslav Petráň, o své životní příběhy poznamenané kolektivizací po roce 1948 se s žáky podělili Věra Ďurovcová a Josef Hrdý, o vzpomínky nejen na 2. světovou válku pak nejstarší pamětník letošního ročníku Zdeněk Dymák, který se narodil v roce 1923.

Příběhů našich sousedů se letos účastní 8 pedagogů ze 7 pardubických základních škol, kteří vytvořili 12 žákovských dokumentaristických týmů z celkem 51 žáků osmých a devátých tříd. Během sedmi měsíců si žáci vyzkoušeli práci dokumentaristů. Sami nebo za pomoci učitele a koordinátora Post Bellum našli pamětníka, natočili s ním rozhovor a nahrávku dále zpracovali do rozhlasové či televizní reportáže, digitalizovali dobové fotografie pamětníka, fotograficky zaznamenali průběh projektu, prozkoumali dokumenty v archivech a napsali životopisy pamětníků. Někteří žáci ještě navíc nakreslili komiks, vytvořili koláž z fotek či napsali další textový výstup. Veškeré jejich práce budou uloženy na webových stránkách projektu www.pribehynasichsousedu.cz ke zhlédnutí a příběhy pamětníků budou uchovány v archivu Paměti národa pro další generace.

Tým ZŠ Polabiny 3 a Libor Kudláček
« 1 z 7 »

Za sedm let trvání se do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů zapojilo téměř 5 000 žáků a studentů z více než 760 škol po celé České republice, kteří zdokumentovali přes 1 200 pamětnických příběhů. V Pardubicích se projektu základní školy účastní již počtvrté. Cílem projektu je předávání zkušeností mezi generacemi, které Post Bellum považuje za nejpřirozenější způsob vzdělávání a chce zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých studentů. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh. 

www.pribehynasichsousedu.cz
www.nezapomenme.cz
www.postbellum.cz
www.pametnaroda.cz

  •  
  •