Pardubice mají přislíben příspěvek na modernizaci nadjezdu Kyjevská…

Pardubice – Opravu klíčového nadjezdu u pardubické nemocnice podpoří dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Město od státu získá příspěvek ve výši zhruba 217 milionů korun, který pokryje téměř veškeré náklady spojené se stavbou. Zbylých přibližně 18,5 milionu korun pak půjde z rozpočtu města.

„Pro Pardubice je to skvělá zpráva, navíc v době, kdy je každý rozpočet města poznamenaný koronavirovou krizí. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pokryje veškeré uznatelné náklady, které dosahují částky zhruba 217 milionů korun, zbylé výdaje ve výši zhruba 18,5 milionu korun půjdou na vrub města. Zastupitelé na tento projekt již schválili alokaci finančních prostředků ve výši 230 milionů korun. Částku, kterou budeme moci proplatit z poskytnuté dotace, tak budeme moci využít na jiné investice,“ podotýká primátor Pardubic Martin Charvát.

Konkrétní jednání se SFDI o podání žádosti a jejím úspěšném vyřízení vedl za město Pardubice mimo jiné zastupitel Martin Kolovratník, který je zároveň místopředsedou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. „Z mého pohledu je tato dotace naprosto unikátní v rámci celé České republiky. Stát totiž běžně samosprávám přispívá na takzvané křížení komunikací s nadřazenou infrastrukturou pouze jednotky nebo nízké desítky milionů korun,“ vysvětluje Kolovratník a dodává, že případ Pardubic byl jiný. „Nadjezd Kyjevská kříží nejen silnici první třídy, ale také hlavní železniční koridor. Takto vysoká dotace by přitom vyčerpala skoro celý příspěvkový program SFDI. Proto jsem osobně jednal s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, který po mé intervenci souhlasil s udělením výjimky a dostatečným navýšením celkového rozpočtu SFDI, tak aby Pardubice obdržely žádost v plné stoprocentní výši.“

Projekt má již platné stavební povolení, radnici zbývá najít zhotovitele. „Projekt je nyní ve fázi zadávací dokumentace, abychom následně mohli vyhlásit výběrové řízení a vybrat dodavatele stavby. Vysoutěženo chceme mít do konce roku, abychom měli dostatečný čas na přípravu harmonogramu stavebních prací včetně jejich koordinace s dalšími účastníky, především Správou železnic, která plánuje rekonstrukci železničního uzlu Pardubice zahrnující modernizaci tratí vedoucích právě pod nadjezdem,“ dodává náměstek primátora Petr Kvaš s tím, že oprava nadjezdu by měla být zahájena, i s ohledem na klimatické podmínky, v nadcházející stavební sezoně, tedy na jaře 2021. Podle slov náměstka je přitom projekt modernizace nadjezdu připraven tak, aby k němu bylo možné kdykoli napojit budoucí sjezdy na ulici Hlaváčova i do areálu nemocnice a budoucího areálu Tesly Kyjevské, aniž by došlo k poškození opravené mostní konstrukce.

Most z roku 1964 je v současné době již v dezolátním stavu a rekonstrukci nutně vyžaduje. Práce, které by měly trvat zhruba osm až devět měsíců, vyjdou na téměř 236 milionů korun.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

  •  
  •