Orlickoústecká nemocnice si připomněla 80 let své existence…

Ústí nad Orlicí – Přesně osm dekád po kolaudaci si Orlickoústecká nemocnice a její zaměstnanci připomněli 3. října 2019 výročí nemocnice prohlídkami pro veřejnost a slavnostním setkáním v Roškotově divadle. Historii nemocnice zachytila a zvěčnila unikátní videoprojekce, která byla připravena právě k jejímu výročí a výstava s názvem “Nemocnice známá neznámá”.

Zájemci ze strany veřejnosti se podívali do prostor nemocnice a na oddělení, kam se jejich kroky běžně neubírají. Komentované prohlídky vedli sami zaměstnanci Orlickoústecké nemocnice, kteří ochotně zodpovídali na dotazy návštěvníků. Prohlídky nemocnice a připomenutí jejího výročí bylo naplánováno na 3. října, přesně ve stejný den, jako byla roku 1939 nemocnice oficiálně zkolaudována. Prohlídkový okruh zahrnoval návštěvu porodnice, anesteziologicko-resuscitačního oddělení, chirurgie, pracoviště magnetické rezonance, interního oddělení, prostoru klidu, rehabilitace, dětského oddělení a biochemických laboratoří.

Večer následoval slavnostní program pro zaměstnance, partnery a přátele nemocnice v Roškotově divadle. Akce se zúčastnilo nejen vedení společnosti Nemocnice Pardubického kraje, ale také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr a starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek. Pozvání přijala řada emeritních primářů a vedoucích sester, kteří v Orlickoústecké nemocnice strávili velkou část svého profesního života. Na pódiu se pak vystřídali tři z nich – MUDr. Lubor Špáta, MUDr. Jaroslav Kučírek a MUDr. Rudolf Kleisl. 

Orlickoústecká nemocnice si připomněla 80 let své existence
« 1 z 6 »

Ve večerním Roškotově divadle bylo vůbec poprvé možné spatřit výstavu „Nemocnice známá neznámá“, která se nyní přestěhovala natrvalo do prostor nemocnice. Tvoří ji šest panelů popisujících historii a vývoj nemocnice včetně zajímavostí z provozu, výstavby a ošetřovatelské péče. Výročí nemocnice dalo za i vznik videu o její historii.

A jak to všechno začalo?

První pacienti mohli do Orlickoústecké nemocnice vstoupit 1. 1. 1939, kdy byl slavnostně zahájen provoz. Oficiálně zkolaudována však byla stavba až 3. října 1939, první kolaudaci z 22. prosince 1938 úředníci neuznali. Zbudování nové nemocnice vyšlo na 9 milionů korun, nemocnice měla 150 chirurgických lůžek a 30 lůžek infekčních. V prvním roce bylo v nemocnici ošetřeno 2900 pacientů. Během války byly kromě krytu z důvodu velkého tlaku na kapacitu postaveny tři dřevěné objekty, ve kterých bylo umístěno 140 lůžek, a to interních, chirurgických a pro kostní TBC. V roce 1942 pak bylo v Orlickoústecké nemocnici založeno samostatné lůžkové ORL oddělení. Po válce vývoj nemocnice nabral na obrátkách. Jako první přišlo na řadu v roce 1948 založení samostatného gynekologického a porodnického oddělení. Infekční pavilon byl v roce 1949 přestaven na dětské oddělní. Zásadnější stavební akce pak přišla v roce 1959, kdy se začalo s výstavbou interního pavilonu. K jeho slavnostnímu otevření došlo v roce 1964. Měl kapacitu 100 lůžek a své prostory v něm našlo také nelůžkové oddělení RTG a biochemická laboratoř. Konec 60.let přinesl také začátky neurologického oddělení. To bylo založeno v roce 1967 a sídlilo v jenom z přestavěných dřevěných pavilónů vystavěných za války. Prostory zcela pochopitelně nebyly vyhovující. V roce 1980 se tak neurologie dočkala vlastního neurologického pavilonu. Ten měl 60 lůžek, zázemí pro pacienty i tělocvičnu s vybavením pro rehabilitaci.

Lůžkové ARO jako první v kraji

Na počátku 70. let vzniklo v Orlickoústecké nemocnici první lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení, a to jako první oddělení tohoto typu v tehdejším Východočeském kraji. ARO sídlilo v provizorních prostorách v chirurgickém pavilonu, které měly být přestavěny, v souvislosti s výstavbou operačních sálů se však nakonec rozhodlo o výstavbě zcela nového oddělení, kam se ARO přestěhovalo v roce 1984. Provoz operačních sálů začal v roce 1988, ve stejném roce byla uvedena do provozu i centrální sterilizace.

Divoká devadesátá

90. léta znamenala další a výrazný rozvoj Orlickoústecké nemocnice. Hned na počátku desetiletí začala vznikat nová pracoviště a řada stávajících se stěhovala do lepších prostor. V roce 1990 se oddělila od klinické biochemie laboratoř hematologická a vzniklo nové hematologicko-transfúzní oddělení, které se na podzim téhož roku přestěhovalo do nové budovy a začalo s prvními odběry krve. Celkem bylo v roce 1990 odebráno 76 dárců. Do nové budovy se přestěhovalo i oddělení ORL a o rok později také porodnice, díky čemuž dostalo po letech dostatečný prostor i oddělení gynekologické. V roce 1992 bylo v suterénu interního pavilonuvybudováno oddělení klinické mikrobiologie, o dva roky později vznikla na neurologii neurologická jednotka intenzivní péče. Nelůžkové oddělení onkologie a radioterapie se přestěhovalo do dlouho rozestavěného onkologického pavilonu, kde v roce 1992 zahájilo činnost také pracoviště CT. V roce 1997 se do onkologického pavilonu přestěhovalo i oddělení klinické biochemie a diagnostiky, které doposud sídlilo ve sklepních prostorách interního pavilonu.

V roce 1995 byly postupně dokončovány práce na operačním traktu zahájené na konci 80. let. Začaly se tedy postupně otevírat nové operační sály, nové chirurgické oddělení, centrální sterilizace, dvě chirurgické ambulance a úrazový sálek. Ačkoli stabilní urologická lůžka byla vyčleněna v rámci chirurgického oddělení v roce 1989, roku 1996 vzniklo také samostatné urologické oddělení. Rok 1998 pak přinesl vybudování ústavní lékárny v areálu nemocnice, rok následující zahájení činnosti pracoviště digestivní endoskopie.

Nové tisíciletí

Do nového tisíciletí Orlickoústecká nemocnice vstoupila zahájením výstavby nového dětského oddělení, které bylo dokončeno v roce 2002. Ve stejném roce začala také proměna budovy chirurgického pavilonu, který se dočkal rekonstrukce jednotlivých pater a kde také vzniklo nové podlaží pro traumatologické oddělení.Zároveň došlo k propojení nynějších pavilonů A a B spojovací chodbou, čímž se ucelil trakt operačních oborů. V budově A přibylo patro pro lůžkové oddělení ARO anovou podobu dostaly také centrální sterilizace a porodnice. Jako jeden z projektů nového tisíciletí nelze nezmínit nově vystavěný pavilon H, který propojil všechna podlaží budovy neurologie a interního oddělení spojovací chodbou. Zkolaudován byl v roce 2013.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje – Nemocnice Ústí nad Orlicí

  •  
  •