Onkologické centrum Multiscan zavedlo jako první v republice metodu HyperArc…

Pardubice – Společnost Multiscan, která je součástí vysoce specializovaného Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, od letošních prázdnin do praxe uvedla novou metodu stereotaktické radiochirurgie HyperArc. Ta umožňuje lineárním urychlovačem ozářit více nitrolebních ložisek mozku současně.

Oddělení radiační onkologie, kde se ozařování pacientů nejen z Pardubického kraje provádí, po celou dobu svého fungování pohotově reaguje na nejnovější poznatky v oblasti radioterapie, nyní přichází s dalším vylepšením.

Technika HyperArc je novým řešením stereotaktické radiochirurgie, která k léčbě nádorů využívá vysokou dávku ozáření s přesně definovaným objemem při minimálním poškození okolní tkáně. S použitím metody HyperArc lze ozářit více postižených ložisek v mozku současně.

„Tato technika je „přátelská“ jak k pacientovi, tak i k personálu, neboť doba ozáření je kratší a přípravy k vlastnímu ozáření mnohem jednodušší než při postupném ozařování jednotlivých ložisek,“ uvádí vedoucí lékař radiační onkologie MUDr. Aleš Hlávka, PhD. 

O Multiscanu

Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice sídlí v Pardubické nemocnici a je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (KOC PK). KOC PK je tvořeno společností Multiscan, která provozuje ambulance klinické onkologie a radioterapii, a Pardubickou nemocnicí, v jejíž gesci je lůžková část. Zajišťuje tak ucelenou diagnostickou, léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie. Multiscan zároveň provozuje ambulance klinické onkologie v Chrudimi, ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí. Od ledna 2019 funguje jako další detašované pracoviště i onkologické oddělení Nemocnice Hořovice.

Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice je spolu Nemocnicí Hořovice a Rehabilitační nemocnicí Beroun součástí zdravotnické skupiny Sotiriose Zavalianise AKESO holding a.s.

Více na www.multiscan.cz a www.akesoholding.cz

  •  
  •