Odložme účinnost nového stavebního zákona, vyzývají se krajští radní…

Pardubice – Krajští radní na svém pondělním jednání schválili návrh zákonodárné iniciativy k novelizaci rekodifikovaného stavebního zákona. Principem krajské iniciativy je odložení účinnosti ve všech stupních vždy o jeden rok. Legislativní iniciativa bude předložena na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje 21. září.

„Schválená rekodifikace stavebního zákona je de facto reformou veřejné správy na úseku stavebního práva s přesunem tisíců zaměstnanců a v této podobě není jednoznačně připravena. Proto navrhujeme odložení účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona o jeden rok," řekl hejtman Martin Netolický. „Podle analýzy Ministerstva vnitra vyvolá přeskupování úředníků, převádění spisů a zahájených řízení okamžitý propad ve vydávání povolení právě minimálně jeden rok a způsobí tak rozsáhlé hospodářské škody v době, kdy je naopak nezbytné výstavbu a investiční činnost urychlit," uvedl hejtman.

Podle něj také není vyřešena celá řada materiálně-technických otázek, jako například jakým způsobem bude probíhat spisová odluka, jakým způsobem bude předáván a přebírán archiv stavebního úřadu, jakým způsobem bude právně řešeno setrvání nově státních úředníků v budovách obcí a krajů. „Existuje opravdu velké a opodstatněné vysoké riziko problémů celé finančně nákladné reorganizace v následujících letech, a proto chceme odložením účinnosti dát prostor pro nalezení shody nad hlavními principy stavebního práva. Proto chceme tuto zákonodárnou iniciativu předložit po říjnových volbách nově utvořené Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR," vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Zdroj a foto: Pardubický kraj