Odešel Architekt Miroslav Řepa, nositel Ceny za zásluhy o Pardubický kraj

Praha / Pardubice – Ve věku 93 let včera v Praze zemřel významný architekt Miroslav Řepa z Pardubic. Ve svém rodišti vystudoval reálné gymnázium, aby se pak rozletěl do Prahy na Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství a poté i na Akademii výtvarných umění. Žil a pracoval především v Praze a v zahraničí, aby se pak v pozdějším věku opět vrátil do rodných Pardubic, kde jednak dozoroval přestavby děl svého otce Karla Řepy, ale přispěl také k rekonstrukci Východočeského divadla a vytvořil mnoho dalších realizací.

 Do povědomí veřejnosti se zapsal zejména svojí prací na Světových výstavách EXPO, od úspěšného Československého pavilonu v Montrealu v roce 1967, přes Ósaku, Sevillu, až po své působení v komisi u výběru a realizace našeho pavilonu v Dubaji v roce 2021.

 V 70. a 80. letech vedl rekonstrukci všech tří scén Národního divadla v Praze, navrhl a zrealizoval stavbu divadla ve Zlíně, věnoval se objektům restaurací, hotelů, spořitelen aj. Obklopoval se kumštýři z oblasti grafiky, malířství, sklářství i sochařství.

Věnoval se i práci kurátora. V roce 1993 byl osloven Václavem Havlem, aby připravil na Pražském hradě výstavu o architektu Josipu Plečnikovi, k jehož posledním žákům patřil právě jeho otec arch. Karel Řepa. Z výstavy se stal úspěšný putovní projekt, který byl představen v řadě světových metropolí, od Berlína, Bruselu až po Paříž a New York. Další unikátní výstava Deset století architektury v roce 2001 potvrdila opět jeho kurátorské kvality. S týmem spolupracovníků dokázali zpřístupnit veřejnosti i dosud nepřístupná zákoutí Pražského hradu.

Dobří architekti mají to štěstí, že po nich jejich dílo zůstává dalším generacím. Pardubický kraj měl navíc to štěstí, že se s  architektem Miroslavem Řepou také mohl také radit o různých odborných záměrech. Inspirativní byl i pro hejtmana Martina Netolického osobně: „Bude nám chybět. Jeho noblesa, slušnost, smysl pro takt i pozitivní myšlení mě vždycky velmi inspirovalo. Snad nikdy jsem ho neviděl naštvaného. Vždy se usmíval. Pardubice měl velice rád nejen kvůli architektuře, ale i díky velkému množství osobních přátel. Rád bych vyjádřil celé rodině upřímnou soustrast," uvedl hejtman.

Pan architekt Řepa úzce spolupracoval i na některých projektech kraje. „Mirek Řepa byl například po několik ročníků velmi platným členem poroty soutěže Stavba roku Pardubického kraje.  Kromě toho byl i rozený bavič společnosti, velký vypravěč, gurmán, milovník červeného Merlotu, světoběžník se spoustou zážitků a tím pádem i velkým životním nadhledem. Zároveň to byl ale člověk velmi sečtělý, moudrý, s obrovským citem, empatií a vrozenou elegancí. Určitě nejen mně bylo svátkem být v jeho společnosti," zavzpomínal náměstek hejtmana Roman Línek.

V roce 2013 byl oceněn Cenou za zásluhy o Pardubický kraj, kterou převzal na Zámku v Pardubicích.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj