Od 27. dubna 2020 je vjezdový režim do areálu Nemocnice Pardubice pozměněn…

Pardubice – Z důvodu prevence šíření nákazy Covid-19 došlo k regulaci vstupu do Pardubické nemocnice. Pacienti a případně jejich doprovod se do nemocničního areálu dostanou pouze jediným vstupem, u něhož projdou i kontrolou zdravotního stavu.

AKTUALIZACE PLATNÁ OD 27. DUBNA 2020:

Pro vstup pacientů a jejich doprovodu je stále určena výhradně hlavní brána z Kyjevské ulice, a to bez ohledu na to, zda do nemocnice přijíždějí motorovým vozem či na kole nebo přicházejí pěšky. Pacienti přijíždějící autem si u hlavní brány vezmou parkovací lístek, na tomto místě jim také bude změřena tělesná teplota a bude posouzen jejich důvod ke vstupu do nemocnice. Následně budou tříděni proškoleným týmem dobrovolníků a směřováni na příslušné oddělení. Pokud bude pacient vykazovat příznaky možné nákazy koronavirem, doprovodí ho na izolované kontaktní místo, kde vyčká pokynů zdravotníků.

K výjezdu pacientů je po zaplacení parkovací poplatku mezi 6.00 a 20.00 určena spodní vrátnice, v čase mezi 20.00 až 6.00 hodin bude pro odjezd určena hlavní vjezdová brána do ulice Kyjevská v protisměru.

Další vstupy či vjezdy do Pardubické nemocnice budou pro veřejnost uzavřeny. Budou určeny výhradně pro zaměstnance, vozy zdravotnické záchranné služby a dopravní zdravotní služby a pro zásobování.

Děkujeme za pochopení a respektování všech pravidel. Zároveň žádáme, aby pacienti do nemocnice přicházeli s co nejmenším doprovodem.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje

  •  
  •