Ochranné pomůcky by se do 48 hodin od naplnění skladů měly dostat k poskytovatelům zdravotních služeb…

Pardubice – Na základě čtvrtečního vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky svolal na pátek dopoledne hejtman Martin Netolický jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje. Ta schválila systém distribuce osobních ochranných pracovních prostředků z centrálního zásobování Ministerstva zdravotnictví ČR. Do 48 hodin po převzetí materiálu v centrálním skladu v Chrudimi budou ochranné prostředky distribuovány s využitím obcí s rozšířenou působností k lékařům dle stanovených priorit. V průběhu jednání však nebyl znám ani počet prostředků na kraj, ani čas závozu do regionu.

„Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR jsme v rámci kaskády priorit určili procentuální přerozdělení jednotlivým kategoriím zdravotnického personálu. Sedm procent připadne Zdravotnické záchranné službě, 38 procent krajských, městským a soukromím nemocnicím v akutní, následné péči a pobytových sociálních službách. Dále 12,5 procenta praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost, 14 procent stomatologům, 21,5 procenta ambulantním specialistům a sedm procent lékárníkům,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Ministerstvo zdravotnictví požaduje, aby se po naskladnění dostaly ochranné prostředky ke koncovým poskytovatelům zdravotní péče do 48 hodin od naplnění centrálního skladu. „V tuto chvíli nevíme přesný čas závozu ani počet na kraj, avšak vycházíme z toho, že v první vlně je pro kraje vyčleněno 60 tisíc kusů. Po závozu materiálu na centrální sklad v Chrudimi chceme, aby se maximálně do šesti hodin dostaly příslušné počty do meziskladů v Ústí nad Orlicí a Litomyšli. Do 12 hodin by se měl materiál dostat do skladovacích a výdejních prostor na obcích s rozšířenou působností, kde bude následně k dispozici jednotlivým poskytovatelům. Provozní doba skladů bude stanovena od 8 do 16 hodin, a to samozřejmě také o víkendu v závislosti na naskladnění,“ uvedl hejtman Netolický. „Obce s rozšířenou působností budou zajišťovat distribuci ambulantním specialistům a registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, a to jak terénních, tak pobytových, kterých je v kraji přes 300. Ostatní budeme řešit jako kraj se tří skladů,“ sdělil hejtman s tím, že byla vytvořena struktura včetně způsobu kontaktování pověřených osob v rámci všech úrovní. Obce budou také povinné zajistit bezpečnost skladů.

Bezpečnostní rada kraje zároveň přijala usnesení, ve kterém žádá Bezpečnostní radu státu o zajištění ostatních OOPP a dezinfekčních prostředků, jelikož jinak hrozí nedostatečná ochrana zdravotnického personálů poskytujícího péči o nemocné s koronavirem. „Zároveň žádáme o upřesnění, jak mají probíhat kontroly karanténních opatření vydaných mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a individuálními právními akty orgánů ochrany veřejného zdraví,“ sdělil hejtman Netolický.

Důležitou otázkou je také zajištění fungování pracovníků integrovaného záchranného systému v souvislosti s uzavřením základních škol a případném či již naplánovaném uzavření mateřských škol. „Pracujeme na tom, aby bylo zajištěno hlídání pro děti pracovníků nemocnic a složek IZS v jednotlivých lokalitách. V tuto chvíli je generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald v kontaktu se starosty obcí, ve kterých jsou naše nemocnice akutní péče. Lze očekávat, že nalezneme v nejbližších dnech cestu, jak zajistit hlídání těchto dětí,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Aktuální informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/koronavirus

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •