Ochrana věže Zelené brány před povětrnostními vlivy…

Pardubice stojí před rozhodnutím, jakou cestou se vydat při opravě Zelené brány. Plášť věže, která je významnou renesanční památkou a dominantou města, chátrá, a je třeba jej opravit. Město chce prostřednictvím této ankety zjistit, jak obyvatelé města přijmou variantu doporučovanou odborníky, tedy navrácení věže do původní omítnuté podoby.

Jak opravit chátrající památku?

A) Odborníky a památkáři doporučované řešení počítá s obnovou omítek. Jedná se o tradiční způsob ochrany zdiva a vzhledem k charakteru zdiva Zelené brány o nejkomplexnější metodu opravy. Typ omítky bude samozřejmě pečlivě testován, jak z hlediska přídržnosti k podkladu, tradičního materiálového složení malty i způsobu jejího nanášení. Vzhled věže se přiblíží stavu před rokem 1912.

B) Dalším možným řešením je tzv. konzervační metoda, kterou ovšem odborné posudky pro naší Zelenou bránu nedoporučují. Spočívá v náročném očištění a chemickém ošetření povrchu kamene. Stavební materiál by byl lépe ochráněn před povětrnostními vlivy, metoda však nevyřeší teplotní namáhání pláště a tedy i postupnou degradaci zdiva. Konzervaci je navíc třeba periodicky obnovovat. 

Hlasování – Zelená brána 

Průjezd cyklistů pod Zelenou branou.

Zelená brána se nachází na významné ose spojující Hlavní nádraží – Palackého třídu – třídu Míru – Pernštýnské náměstía tvoří tak z pohledu cyklistické dopravy jedinou „bariéru“, kudy nelze legálně pokračovat na Pernštýnské náměstí a případně dále směrem k automatickým mlýnům. V současné době je průjezd pod Zelenou branou zakázán.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic 

  •  
  •