Ocenění Pardubického kraje získali paralympionik, vědec, hudebník, psycholožka a bunkrolog

Pardubice – Na slavnostním večeru v Domě hudby předali zástupci Pardubického kraje novým laureátům nejvyšší krajská ocenění.

„Ocenění Pardubického kraje předáváme už od roku 2014. Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj obdrželi paralympionik Adam Peška, vědec Petr Kalenda, umělecký pedagog Miloslav Stříteský, klinická psycholožka Marta Kovářová a také známý bunkrolog Martin Ráboň, který bohužel nedávno nečekaně zemřel. V kategorii Cena Michala Rabase za záchranu bylo nominací letos méně. Rád bych vyzdvihl opravdové hrdinství pana Michala Dvořáka při záchraně chlapců, pod kterými se probořil led na Lanškrounsku. Tuto cenu předávala jako každý rok paní Zdenka Rabasová, manželka bývalého hejtmana kraje. Kromě toho jsem se rozhodl udělit ještě dvě medaile hejtmana. První je pro pana Vladimíra Popelku za celoživotní přínos k rozvoji soudobé populární hudby druhé poloviny dvacátého století. Pan Popelka stál jako autor, aranžér nebo dirigent u zrodu řady populárních písní a alb známých českých interpretů. Druhá medaile patřila paní Olze Slachové za její přínos v oblasti péče o osoby s diabetem a za propagaci zdravého životního stylu," uvedl hejtman Martin Netolický.

Spolupracující média – Deníky Východní Čechy, Český rozhlas Pardubice a Východočeská televize V1  udělila Cenu médií fotografovi panu Ludvíku Plášilovi, který se věnoval velkou část života fotografování pohlednic měst a obcí zejména z Pardubického kraje.

Cena za zásluhy o Pardubický kraj – laureáti za rok 2021

Pan Adam Peška za úspěšnou reprezentaci v boccie a dobrý osobní příklad pro zdravé i handicapované občany

Pan Adam Peška trpí svalovou dystrofií. Od svých dvanácti let je členem TJ Léčebna Košumberk a od roku 2017 je i reprezentantem ČR v boccie. Jedná se o sport podobný Pétanque, který byl upraven pro handicapované. Adam Peška hraje v kategorii BC3. Sportovci v této kategorii nejsou schopni odhodit rukou. S pomocí sportovního asistenta, který obsluhuje  rampu, vypouští míček  a snaží se ho dopravit co nejblíže k tzv. Jacku (bílý míček). Míček posílá z rampy pomocí  inovačně upravené přilby.

Kvalifikace na paralympiádu v Tokiu byla možná i díky finanční podpoře řady úžasných sponzorů a příznivců, kteří pro něj v roce 2019 uspořádali např. charitativní Běh pro Adama, kterého se zúčastnilo mnoho běžců nebo charitativní koncert s výtěžkem i pro Adama. 

Po úspěšné kvalifikaci získal na LPH v Tokiu pro Českou republiku jednu ze dvou (českých) zlatých medailí. Za rok 2021 patřil k nejúspěšnějším handicapovaným sportovcům Pardubického kraje i České republiky. Největším úspěchem bylo získání ceny Paralympic Sport Awards 2021 v kategorii Best Male Debut, kterou uděluje Mezinárodní paralympijský výbor.

Laureáti-za-rok-2021
« z 12 »

Pan Petr Kalenda za dlouhodobé úsilí o popularizaci chemie u žáků všech stupňů škol

Pan Petr Kalenda je děkanem fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Nominován byl ale za svou podporu aktivitám usilujícím o rozvoj zájmu žáků zejména základních a středních škol o chemii. Stál u zrodu dnes již celonárodní soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika", dlouhodobě podporuje Festival vědy a techniky mládeže, působí jako porotce odborných soutěží zaměřených na žáky, podporuje i vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky středních škol. Řada z účastníků soutěží si později chemii zvolila jako svůj celoživotní obor. V roce 2021 obdržel pan Kalenda medaili MŠMT za pedagogickou činnost.

Pan Miloslav Stříteský za celoživotní dílo na poli hudby a přínos k rozvoji hudebního prostředí v Pardubickém kraji

Pan Miloslav Stříteský je operní pěvec a hudební pedagog, je držitelem řady ocenění za uměleckou i pedagogickou činnost a za zásluhy o hudební umění. Jako spoluzakladatel stál u zrodu dnešní Komorní filharmonie Pardubice a zasloužil se o vybudování materiálního zázemí konzervatoře Pardubice (podařilo se mu získat pro tuto instituci budovu Domu hudby v Pardubicích). Díky jeho práci se podařilo pozvednout renomé pardubických hudebních institucí a škol na nadregionální úroveň. 

Paní Marta Kovářová za neúnavnou snahu o prosazení inovativních přístupů v práci s pacienty a zlepšení podmínek rodin s postiženými dětmi

Paní Marta Kovářová pochází z duchovně orientovaného prostředí, je klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou. Jako věřící po studiích obtížně hledala pracovní uplatnění, řadu let působila jako psycholožka v nynější Hamzově léčebně v Luži – Košumberku. Po revoluci v roce 1989 se ihned zapojila do šíření informací o moderních trendech v práci s postiženými. Stála také u startu zdravotních pobytů pro rodiny s postiženými dětmi, které (mnohdy poprvé) umožnily těmto rodinám společnou dovolenou, kdy si pečovatelé mohli oddechnout od svých povinností. Součástí těchto pobytů byla i spolupráce s týmem odborníků, kteří pomáhali rodinám lépe pochopit a zvládnout jejich složitou situaci. V dalších letech usilovala o rozšíření psychologické péče na Chrudimsku.

Pan Martin Ráboň za mimořádný osobní přínos k obnově a uchování odkazu pevnostních objektů na Králicku

IN MEMORIAM

Pan Martin Ráboň byl zakladatelem a ředitelem Společnosti přátel čs. opevnění, byl spoluautorem Akce Cihelna, největší přehlídky vojenské historické techniky v regionu, a autorem řady článků a odborných publikací o pevnostních objektech. Více než třicet let usiloval o obnovu pevnostních objektů a o dokumentaci historických událostí s nimi spjatých. Díky jeho práci se podařilo udržet a pozvednout zájem o tuto oblast historie na Králicku, dnes tyto objekty navštěvují tisíce lidí ročně. Zemřel náhle, počátkem prosince 2021.

Cena Michala Rabase za záchranu – laureát za rok 2021

Pan Michal Dvořák za záchranu života tonoucích dětí

Dne 4. března 2021 se pan Michal Dvořák jako jediný z oslovených kolemjdoucích pokusil o záchranu dětí, pod nimiž se prolomil led Zámeckého rybníka v Lanškrouně. Díky svým zkušenostem (pracuje jako kapitán lodi) postupoval s rozvahou a podařilo se mu udržet dva z tonoucích chlapců na hladině až do příjezdu složek IZS. Ty chlapce ve věku kolem deseti let z vody vytáhli již v bezvědomí. Třetí tonoucí chlapec se, bohužel, ještě před příchodem pana Dvořáka dostal pod led (pan Dvořák o něm v době záchrany nevěděl), a tohoto chlapce se již nepodařilo zachránit. Je tedy pravděpodobné, že i zbylí dva chlapci by se bez pomoci pana Dvořáka sami do příjezdu IZS neudrželi na hladině a hrozilo by jim utonutí.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Foto: Tomáš Kubelka
Zdroj: Pardubický kraj