Ocelová mostní konstrukce se po centimetrech posouvala přes Labe…

Valy u Přelouče  V pondělí 27.1. se uskutečnil již druhý výsun ocelové nosné konstrukce na stavbě mostu mezi Valy a Mělicemi u Přelouče. Tento krok se stal nezbytnou součástí pro zprovoznění nového mostu přes řeku Labe. Doposud využívaný most typu Bailey dosloužil a bylo jej  třeba nahradit mostem novým. Na náklady stavby dosahující 258 milionů korun včetně DPH přispěje i Pardubický kraj. 

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš zodpovědný za dopravu sdělil: „Po vysunutí prvního taktu ocelové mostovky v délce 62 m, jež se uskutečnilo v prosinci, můžeme v těchto dnech spatřit vysunutí taktu druhého a to do délky 82 m. Montáž závěrečné části je plánovaná přibližně koncem února. Poté budou probíhat další pracovní úkony tak, aby most byl připraven k dopravnímu využití již letos v červnu.“ 

Při pondělním výsuvu se do pohybu dala ocelová kostra mostu o váze 403 t, na které je uloženo betonové bednění vážící 40 t. Celkem bylo tak manipulováno nad řekou s břemenem o celkové hmotnosti 443 t, a to po jednotlivých centimetrech. Po samotném výsuvu je dalším krokem montáž ocelové nosné konstrukce.  

Během únorového osazování třetí části se ocelová mostovka v hlavním poli sama nevynese a bez dočasných podpor v řece by se zhroutila. Tento stav bude změněn namontováním oblouku a svislých táhel v hlavním poli přes Labe. Tím bude dokončen přerod konstrukce v Langerův trám, což bude mít za následek vlastní samonosnost mostu. 

Ocelová mostní konstrukce se po centimetrech posouvala přes Labe
« 1 z 4 »

„Zhotovitel SMP – METROSTAV by měl celé dílo dokončit do června letošního roku. Do té doby je třeba vybudování silničních násypů na obou březích, a to společně s veškerými věcmi, které jsou nedílnou součástí samotné stavby. Tím je myšlena úprava komunikace včetně chodníků a opěrných zdí, zavedení veřejného osvětlení po celé délce mostu, ale i na obou březích, a další nezbytné úpravy. Celkové náklady se budou pohybovat přibližně kolem 258 milionů. Většinu z této částky uhradí Ředitelství vodních cest a částečně i Pardubický krajTen se podílí částkou přesahující 50 milionů“,dodal náměstek hejtmana Michal Kortyš. 

V současné době jsou Mělice a Valy spojovány provizorní lávkou, která byla vybudována náhradou za plánovaný přívoz. Pro občany Valů a Mělic je to výrazně komfortnější řešení fungující 24 hodin denně, bez čekání na lodičku.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •